1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. ...
 10. 15

QXL

Firma powstała w 1999 roku, kiedy to Arjan Bakker założył serwis aukcyjny Allegro dający początek polskiemu e-commerce. Firma rozwijała się dynamicznie tworząc grupę, która obecnie obejmuje ponad 100 serwisów w 17 krajach na 3 kontynentach, a ich społeczność liczy ponad 12,5 mln użytkowników.

System elektronicznego obiegu dokumentów Plus Workflow został wdrożony w celu automatyzacji kluczowych procesów biznesowych spółki. Zakresem zostało objętych wiele procesów biznesowych w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. W ramach systemu przetwarzanych jest kilkanaście typów dokumentów. W omawianej instalacji wykorzystano najnowocześniejsze rozwiązania techniczne z zakresu funkcjonalności systemu jak i jego bezpieczeństwa. Obecnie platforma Plus Workflow stanowi istotne narzędzie codziennej pracy dla użytkowników QXL.

Referencje

LuxMed

LUX MED to wiodąca sieć prywatnych placówek medycznych, która liczy około 1600 nowocześnie wyposażonych ośrodków w Polsce z których korzysta  ponad 1 000 000 pacjentów. Grupa LUX MED posiada 73 centra medyczne, 24 przychodnie przyzakładowe, 1500 placówek współpracujących oraz jedną z największych w Polsce prywatnych baz diagnostyki. W 2010 r. został uruchomiony także szpital w Warszawie. W LUX MED pracuje ponad 8000 osób, w tym blisko 4000 lekarzy różnych specjalności.

Projekt wdrożenia systemu Plus Workflow objął cztery spółki wchodzące w skład Grupy oraz kilkadziesiąt podmiotów powiązanych zlokalizowanych na terenie całej Polski. Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów miało na celu automatyzację trzech najważniejszych procesów biznesowych. Zakres przedsięwzięcia objął: proces zarządzania umowami (przygotowanie i ich akceptacja), proces weryfikacji umów, a także proces rejestracji korespondencji przychodzącej. Rozwiązanie dostarczone przez Suncode obejmuje także funkcjonalności skanowania i przetwarzania dokumentów.

Referencje

King Oscar

Firma King Oscar jest światowym producentem konserw rybnych.  Historia firmy sięga 1902 roku, kiedy Król Oskar II panujący w Norwegii i Szwecji, udzielił firmie pozwolenia na wykorzystywanie swojego imienia i wizerunku na produktach z sardynek o światowej renomie. King Oscar to marka, którą można spotkać na całym świecie. Firma ma swoją siedzibę w Bergen w Norwegii oraz oddziały w USA i w Polsce.

Projekt wdrożenia systemu Plus Workflow był równolegle prowadzony z przedsięwzięciem wdrożenia rozwiązania SAP. Swoim zakresem objęło proces obiegu faktur kosztowych i magazynowych, dokumentów PZ oraz proces konsultowania i akceptacji projektów opakowań. Rozwiązanie dostarczone przez Suncode zostało w pełni zintegrowane z wykorzystywanym przez King Oscar systemem SAP. Punkty skanujące zostały zlokalizowane w Gniewinie oraz w Bergen (Norwegia), a całość rozwiązania dostarczana jest w usłudze „hostingu”.

Referencje Studium przypadku
Suncode - King Oscar

Grupa Cognor (Złomrex)

Grupa Cognor (dawniej Złomrex) jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Grupa Cognor jest podmiotem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynku międzynarodowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu. Grupa Cognor prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach: produkcyjnym i surowcowym.

Wdrożenie systemu Plus Workflow miało miejsce w sześciu głównych spółkach Grupy oraz kilkudziesięciu pomiotach powiązanych. Zakres przedsięwzięcia objął automatyzację kilkunastu kluczowych procesów w Grupie (m.in. proces elektronicznego obiegu faktur kosztowych oraz magazynowych z inteligentnymi algorytmami akceptacji dokumentów, proces zapotrzebowań i zamówień, obsługa wniosków pracowniczych (zaliczki, delegacje, urlopy), rozliczanie zaliczek i delegacji, proces zatwierdzenia kredytu kupieckiego, proces korespondencji przychodzącej i wychodzącej). Skanowanie dokumentów w Grupie odbywa się z wykorzystaniem inteligentnego systemu przetwarzania dokumentów OCR.

Referencje
Suncode - Cognor

AXIANS

AXIANS (dawniej GRANIOU ATEM) jest liderem wśród dostawców usług utrzymaniowych, inwestycyjnych i implementacyjnych na krajowym rynku telekomunikacyjnym. ATEM Polska jest przedsiębiorstwem wchodzącym w skład holdingu VINCI Energies / VINCI, którego akcje notowane są na paryskiej giełdzie papierów wartościowych. AXIANS jest jedną z sześciu marek VINCI ENERGIES, która koncentruje się na usługach związanych z telekomunikacją i posiada oddziały w 7 krajach Europy, zatrudniając 1800 osób.

Przedsięwzięcie polegające na wdrożeniu systemu elektronicznego obiegu dokumentów miało na celu usprawnienie funkcjonowania istotnych procesów przedsiębiorstwa. System Plus Workflow wspiera proces obiegu faktur kosztowych i projektowych oraz pełną obsługę rozliczeń z pracownikami: wnioskowanie o zaliczkę, rozliczenia delegacji pracowniczych oraz rozliczenia zakupów gotówkowych. Firma Suncode dodatkowo wykonała dla ATEM Polska dedykowane projekty IT dopasowane indywidualnie pod kątem wymagań klienta. Rozwiązanie dostarczone przez Suncode wykorzystywane jest przez ponad 200 użytkowników w 16 oddziałach w Polsce w modelu skanowania rozproszonego.

Referencje Studium przypadku
 1. Pages:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. ...
 10. 15