Ecol Unicon

Ecol-Unicon to największy na polskim rynku producent i dystrybutor urządzeń ochrony wód i najbardziej rozpoznawalna marka w dziedzinie technologii oczyszczania ścieków deszczowych. Firma Ecol-Unicon prowadzi działalność w zakresie produkcji urządzeń, realizacji inżynierskich oraz serwisu. Ecol-Unicon posiada na terenie kraju kilkanaście oddziałów: zakłady produkcyjne i filie handlowe.

Wdrożony przez Suncode system elektronicznego obiegu dokumentów początkowo wspierał proces obsługi faktur kosztowych. W ciągu kolejnych lat system był rozwijany i obecnie wspomaga realizację wielu procesów biznesowych, a w tym: wniosków urlopowych oraz procesów wspierających system zapewnienie jakości wg normy ISO 9001. Warto zwrócić uwagę, że system Plus Workflow został zintegrowany ze systemem księgowym wykorzystywanym przez Klienta. Platforma Plus Workflow wykorzystywana jest w 15 oddziałach na terenie kraju.

Referencje
Suncode - Ecol Union

Strauss Cafe Poland

Grupa Strauss to jeden z czołowych producentów kawy na świecie – firma posiadającą znaczącą pozycję i ogromne doświadczenie w innych kategoriach spożywczych, takich jak: słodycze, przetwory mleczne czy sałatki. Strauss aspiruje do pozycji międzynarodowego lidera na rynku markowych produktów żywnościowych i napojów. Grupa zatrudnia ponad 10 tys. osób. Liczba produktów sprzedawanych przez firmy Grupy Strauss mierzona jest w setkach, a zasięg działania obejmuje już pięć kontynentów. Najbardziej znane marki producenta to: kawa MK Cafe, herbata Dilmah, syropy Fabbri.

Projekt wdrożeniowy systemu Plus Workflow w Strauss Cafe Poland miał na celu zautomatyzowanie obsługi zobowiązań kosztowych oraz magazynowych. W systemie Plus Workflow odzwierciedlono zatem elektroniczny obieg praktycznie wszystkich dokumentów księgowych. Dodatkowo Strauss Cafe wykorzystuje platformę Plus Workflow do wsparcia procesów zarządzania umowami z kontrahentami. Rozwiązanie dostarczone przez Suncode zostało w pełni zintegrowane z systemem SAP w zakresie pobierania danych oraz automatycznego księgowania dokumentów.

Suncode - Strauss

IAC Group

IAC Group Polska (dawniej Stankiewicz Polska) jest to firma wchodząca w skład Grupy IAC, która jest dobrze znana na międzynarodowym rynku motoryzacyjnym. Grupa IAC posiada swoje zakłady m.in. w Niemczech, Belgii, Czechach oraz w Polsce. Fabryki te zatrudniają około 1,2 tys. osób i generują roczne przychody ze sprzedaży na poziomie 150 mln euro. Spółka IAC Group Polska zlokalizowana jest w Swarzędzu-Jasinie i dostarcza do VW Poznań elementy wyposażenia kabiny.

System Plus Workflow został wdrożony w IAC Group Polska w celu wparcia realizacji procesu „Just In Time” w branży motoryzacyjnej. W omawianym systemie odzwierciedlony został proces kompletacji dostaw realizowanych dla VW Poznań. Na podstawie sygnału z VW automatycznie tworzą się zamówienia w IAC, które następnie wczytywane do mobilnych urządzeń połączonych poprzez sieć WiFi.

Referencje
Suncode - IAC

Gerresheimer Bolesławiec

Gerresheimer Bolesławiec (dawna Bolesławiecka Fabryka Materiałów Medycznych „Polfa” S.A.) jest częścią międzynarodowej grupy Gerresheimer posiadających kilkadziesiąt fabryk na całym świecie. Fabryka w Bolesławcu jest największym w Polsce producentem opakowań i systemów aplikacji leków dla przemysłu farmaceutycznego. Gerresheimer Bolesławiec produkuje najwyższej jakości: opakowania z tworzyw sztucznych oraz opakowania szklane.

Głównym celem przedsięwzięcia wdrożeniowego systemu Plus Workflow było obniżenie kosztów operacyjnych Spółki, a także usprawnienie jej działalności. Przedsięwzięcie objęło automatyzację obsługi zobowiązań kosztowych wraz z pełną integracją ze systemem SAP w zakresie pobierania danych i automatycznego księgowania dokumentów w odniesieniu do wielu wymiarów księgowych oraz jednostek biznesowych.

Referencje Studium przypadku
Suncode - Gerresheimer

Cargotec Poland

Cargotec jest fińskim producentem maszyn, dźwigów i podnośników, a więc wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba transportu ładunków. Firma Cargotec obecna jest na rynku globalnym, usługi oferowane są w ponad 600 lokalizacjach w 120 krajach świata. Cargotec generuje roczne przychody ze sprzedaży na poziomie 3,4 mld euro, natomiast poziom zatrudnienia w firmie wynosi około 11 000 osób. Emitowane przez firmę Cargotec akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Helsinkach.

Celem wdrożenia systemu Plus Workflow w Cargotec Poland było usprawnienie oraz uporządkowanie wewnętrznej organizacji procesów biznesowych. W związku z powyższym omawiane przedsięwzięcie objęło automatyzację procesu zapotrzebowań powiązanych zarządzaniem budżetami i kontraktami, elektroniczny obieg faktur w przedsiębiorstwie oraz procesu zmian konstrukcyjnych. Ze system korzysta blisko 150 użytkowników na terenie fabryki w Stargardzie.

Referencje Studium przypadku
Suncode - Cargotec