Jeden proces, dwie możliwości przebiegu

System zarządzania procesami biznesowymi Plus Workflow umożliwia utworzenie dwóch ścieżek obiegu dokumentów w ramach jednego procesu. Taka sytuacja może mieć miejsce w procesie obsługi faktur.

W przedsiębiorstwach, przed wdrożeniem systemu klasy Workflow, procesy biznesowe określane są za pomocą spisanej procedury lub ustalone słownie. W trakcie wdrażania systemu informatycznego do zarządzania procesami biznesowymi analizuje się i optymalizuje dotychczasowe obiegi. Niekiedy w trakcie użytkowania systemu IT okazuje się, że jedna ścieżka obiegu jest niewystarczająca.

Rozwiązanie oferowane przez Suncode dopasowuje się do specyfiki każdego przedsiębiorstwa.
Typowy przebieg procesu obsługi faktur przebiega w następujący sposób: Rejestracja – Akceptacja I stopnia – Akceptacja II stopnia – Księgowanie. Na platformie Plus Workflow możliwe jest wprowadzenie dodatkowego przebiegu procesu pomijającego Akceptację II stopnia. Wybór odpowiedniej ścieżki obiegu może odbywać się automatycznie, na podstawie zdefiniowanych warunków, lub ręcznie. Automatyczny wybór przebiegu procesu może być uwarunkowany określoną maksymalną wartością brutto lub przedmiotem faktury.

Zastosowanie dwóch ścieżek obiegu dokumentów w procesie jest dobrym rozwiązaniem. Pozwala to na redukcję czasu potrzebnego na ostateczną akceptację dokumentu dzięki minimalizacji liczby etapów. Sprawny obieg umożliwia szybkie zakończenie procesu i zaksięgowanie faktury oraz opłacenie jej w wyznaczonym terminie.