Zlecanie i realizacja zadań w Plus Workflow

System oferowany przez Suncode umożliwia zlecanie spraw do realizacji swoim pracownikom w systemie elektronicznego obiegu dokumentów. Służy do tego proces zlecania i realizacji spraw.

Nawet w małym przedsiębiorstwie zatrudniającym około 20 osób realizowanych jest kilkadziesiąt spraw dziennie. więcej…

Podsumowanie projektu „Wiedza dla gospodarki”

Firma Suncode brała czynny udział w projekcie „Wiedza dla gospodarki”, który był realizowany na Politechnice Poznańskiej w latach 2009-2013.

Projekt „Wiedza dla gospodarki” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej…

Pulpit użytkownika w Plus Workflow

Wśród funkcjonalności systemu Plus Workflow w najnowszej wersji należy wymienić dynamiczny dashboard umożliwiający szybki dostęp do informacji znajdujących się w systemie.

Dashboard w systemie Plus Workflow ma formę pulpitu użytkownika, na którym można w dowolny sposób rozmieszczać różne gadżety. więcej…

Moduł E-faktura do obsługi faktur elektronicznych

System Plus Workflow oferuje moduł e-Faktura dedykowany do obsługi faktur docierających do przedsiębiorstwa za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie faktur elektronicznych. Skutkuje to tym, że coraz częściej do naszych firm docierają e-faktury. więcej…

E-faktura jako element CSR

Coraz więcej przedsiębiorstw angażuje się w społeczną odpowiedzialność biznesu. Jednym z rozwiązań umożliwiających realizację tego celu jest fakturowanie elektroniczne.

Koncepcja CSR (z ang. Corporate Social Responsibility) ta głosi, że przedsiębiorstwa powinny uwzględniać w swojej działalności interesy społeczne i ochronę środowiska więcej…