Nowe kompetencje pracowników naszej firmy

Z przyjemnością informujemy, że grupa Kierowników Wdrożeń Naszej firmy ukończyła z sukcesem szkolenie z zakresu zarządzania projektami potwierdzone certyfikatami Menedżera Zarządzania Projektami zgodnie z metodyką International Project Management Association. Cykl szkoleń, których uczestnikami byli Kierownicy Wdrożeń firmy Suncode miał zarówno charakter teoretyczny jak i praktyczny (warsztaty), a zakończony został egzaminem certyfikującym (warto odnotować, że więcej…