Modelowanie procesów w Plus Workflow

System Plus Workflow został wyposażony w nowoczesny edytor pozwalający na intuicyjne modelowanie procesów. Plus Workflow Editor to narzędzie, które zostało stworzone z myślą o samodzielnym opracowywaniu modeli procesów w notacji BPMN przez użytkowników systemu Plus Workflow. Użytkownik ma możliwość samodzielnej analizy i obrazowania procesu. Narzędzie pozwala na definiowanie poszczególnych etapów więcej…

Wdrożenie Plus Workflow zintegrowanego z SAP

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu z sukcesem kolejnego interesującego wdrożenia systemu Plus Workflow w międzynarodowym przedsiębiorstwie branży spożywczej. Warto zauważyć, że zakres projektu obejmował odzwierciedlenie procesu zobowiązań kosztowych i magazynowych (tzw. elektroniczny obieg faktur), pełną integrację ze systemem SAP w zakresie księgowania, obsługę dokumentów PZ oraz instalację stanowisk skanujących. więcej…

Zmiana nazwy firmy z Plus MPM na Suncode

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 01.09.2012 roku ulega zmianie nazwa naszej Spółki z dotychczasowej Plus MPM na SUNCODE. Zmiana nazwy, a także wizerunku Naszej firmy jest elementem realizacji strategii marketingowej na najbliższe lata. Wierzymy, że nowa marka jeszcze lepiej przekaże wartości, którymi kierujemy się w codziennej działalności. Do tych wartości należą: zrozumienie potrzeb Naszych klientów, indywidualne, partnerskie podejście do każdego projektu, więcej…

Nowe kompetencje pracowników naszej firmy

Z przyjemnością informujemy, że grupa Kierowników Wdrożeń Naszej firmy ukończyła z sukcesem szkolenie z zakresu zarządzania projektami potwierdzone certyfikatami Menedżera Zarządzania Projektami zgodnie z metodyką International Project Management Association. Cykl szkoleń, których uczestnikami byli Kierownicy Wdrożeń firmy Suncode miał zarówno charakter teoretyczny jak i praktyczny (warsztaty), a zakończony został egzaminem certyfikującym (warto odnotować, że więcej…