Moduł Utrzymanie Ruchu w systemie Plus Workflow

Wszyscy, niezależnie od profilu prowadzonej działalności, cenią sobie sprawną pracę. Jak wiadomo „czas to pieniądz”, a zahamowanie płynności działań prowadzi do strat finansowych. W przypadku urządzeń mechanicznych wiele czynników pozostaje nieprzewidywalnych i niezależnych od człowieka. W takim wypadku kluczowe jest błyskawiczne działanie i zgłoszenie pojawiających się problemów odpowiednim osobom. więcej…

Szkolenia Suncode

Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji to klucz do rozwoju kariery. Przeszkoleni pracownicy są też katalizatorem rozwoju firmy. Suncode oferuje klientom szkolenia z obsługi systemu dla administratorów oraz użytkowników, tworzenia map procesów oraz programowania. więcej…

Potrzeba nieprzerwanego dostępu do danych wyzwaniem dla przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwo analityczne Gartner jako jedno z największych wyzwań stojących przed spółkami w perspektywie najbliższych lat wskazało potrzebę nieprzerwanego dostępu do danych. Istotnie, charakterystyka prowadzenia nowoczesnej firmy coraz częściej uwzględnia mobilność pracowników i wykorzystywanie urządzeń przenośnych w celu zwiększania efektywności pracy organizacji. więcej…

Zlecanie płatności z poziomu Plus Workflow

Jak wspominaliśmy w poprzednim artykule, prawie ¼ wystawianych przez polskie firmy faktur ma opóźniony termin płatności. Plus Workflow nie tylko oferuje monitoring statusu należności oraz tworzenie raportów, ale także wspiera realizowanie płatności. W ramach tego rozwiązania możliwe jest generowanie listy faktur do zapłacenia. Po jej zaimportowaniu do systemu Bankowości Elektronicznej przelewy są grupowo realizowane. więcej…

Continuous improvement firmy z Plus Workflow

Termin continuous improvement definiuje wszelkie działania, które wchodzą w zakres systematycznego doskonalenia procesów organizacji i podnoszenia ich jakości. Polega na projektowaniu oraz późniejszym wdrażaniu rozwiązań służącym usprawnieniu pracy i zbieraniu danych z fazy eksploatacji tego rozwiązania, co pomaga w identyfikacji pola do poprawy. To z kolei wspiera projektowanie kolejnego, lepszego rozwiązania. Działania te zwykle obejmują obszary strategiczne, społeczne, techniczne oraz strukturalne. więcej…