Podsumowanie projektu „Wiedza dla gospodarki”

Firma Suncode brała czynny udział w projekcie „Wiedza dla gospodarki”, który był realizowany na Politechnice Poznańskiej w latach 2009-2013.

Projekt „Wiedza dla gospodarki” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu studenci Politechniki Poznańskiej mieli możliwość uczestnictwa w targach pracy, studiowania nowych kierunków studiów II stopnia. Projekt „Wiedza dla gospodarki” obejmował również ścisłą współpracę uczelni z przedsiębiorstwami.

Firma Suncode uczestniczyła w projekcie od pierwszego roku realizacji, od 2009 roku (wówczas jeszcze jako Plus MPM). W ramach współpracy, firma Suncode organizowała co roku wakacyjne staże dla studentów i absolwentów Politechniki Poznańskiej. Przedstawiciele firmy Suncode brali udział w spotkaniach panelowych, na których definiowano ogólną charakterystykę sylwetki absolwenta pożądaną przez biznes i rynek pracy. Reprezentanci firmy Suncode prowadzili także wykłady dla studentów. Wykłady tego typu były pozytywnie oceniane przez studentów ze względu na przekazywanie praktycznej wiedzy pochodzącej z własnego doświadczenia.

Celem projektu „Wiedza dla gospodarki” było dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb pracodawców, rynku pracy oraz wymagań gospodarki opartej na wiedzy.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwa na stronie www.wdg.put.poznan.pl.