Poprawa płynności finansowej dzięki Plus Workflow

Choć na chwilę obecną Indeks Należności Przedsiębiorstw (INP) określający terminowość spłat organizacji jest najwyższy od 9 lat, to pracownicy przedsiębiorstw coraz częściej zgłaszają problemy związane z obsługą opóźnionych płatności. Według Forum Obywatelskiego Rozwoju 8 na 10 przedsiębiorstw sygnalizuje tego typu problemy. Raport „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” mówi też, że 22,7% wystawianych przez polskie firmy faktur nie jest opłacanych w terminie.

Zastoje płatności zwykle wynikają ze wzrostu kosztów działalności, jednak niejednokrotnie przyczyny są bardzo indywidualne. Z tego też względu problem zatorów płatniczych jest nieodłącznym elementem i ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności.

Nie jest to jednak kwestia nie do rozwiązania. Sytuacje związane z opóźnionymi płatnościami można zminimalizować m.in. poprzez:

  • weryfikację i monitoring kontrahentów,
  • wdrożenie monitoringu spływu należności.

W tym ostatnim obszarze pomocne okazuje się rozwiązanie Plus Workflow które potrafi monitorować statusy płantości poszczególnych faktur sprzedaży. W przypadku, gdy należność nie wpłynęła na konto organizacji, a termin dokumentu został już przekroczony, Plus Workflow może wygenerować raport przeterminowanych faktur lub uruchomić odpowiednią zadania w działach windykacyjnych. Dodatkowo możliwe jest także wysłanie automatycznej wiadomości e-mail do kontrahenta, którego faktura dotyczy, z przypomnieniem o zapłacie.

Ryzyko jest nieodłącznym elementem prowadzanie firmy, jednak rozwiązania IT takie jak Plus Workflow pomagają przedsiębiorstwom zarządzać i monitorować należności na bieżąco, zapewniając tym samym stabilny rozwój organizacji.