Suncode na międzynarodowej konferencji Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości

Z przyjemnością informujemy o udziale firmy Suncode na Międzynarodowej Konferencji Zarządzania Przedsiębiorstwem Przyszłości.

W dniach 17-18 czerwca odbyła się V międzynarodowa konferencja nt. Zarządzania przedsiębiorstwem przyszłości, która była połączona z VI międzynarodową konferencją nt. Bezpieczeństwa Publicznego. Konferencje miały miejsce w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. Na konferencji poruszane zostały tematy związane z szeroko pojętym zarządzaniem, integracją, organizacją i technologią w przemyśle, produkcji i usługach.

Konferencja objęta była patronatem Rektora Politechniki Poznańskiej profesora Tomasza Łodygowskiego i poświęcona była profesorowi Leszkowi Pacholskiemu z okazji jego 45-lecia działalności zawodowej.

Konferencja została podzielona na bloki tematyczne. Blok tematyczny poświęcony kształtowaniu procesów przedsiębiorstwa prowadzony był przez profesora Piotra Banaszyka. W tej sesji wykładowej swoje wystąpienie wygłosił także Dyrektor Zarządzający firmy Suncode i poruszył temat „Przedsięwzięcie wdrożenia systemu klasy Workflow w świetle usprawnienia procesów przedsiębiorstwa – studium przypadku”.

Wystąpienie to zostało podzielone na kilka części obejmując: podstawy teoretyczne z zakresu zarządzania procesami biznesowymi oraz wdrożeń systemów klasy Workflow, przedstawienie profilu badanego przedsiębiorstwa oraz analiza stanu przed wdrożeniem, zakres przedsięwzięcia oraz zastosowane rozwiązania biznesowe i techniczne. Podsumowanie wystąpienia stanowiły efekty wdrożenia.