Ujednolicone zarządzanie korespondencją w połączonym banku FM Bank PBP S.A

FM Bank PBP S.A. powstał z połączenia dwóch banków: FM Banku SA oraz Polskiego Banku Przedsiębiorczości SA. Fuzja obu instytucji wpłynęła na podjęcie decyzji o ujednoliceniu zarządzania korespondencją w obu oddziałach.

System Plus Workflow, który jest wdrożony w przedsiębiorstwie wspiera pracę kancelarii w zakresie korespondencji wychodzącej i przychodzącej. Rozwiązanie oferowane przez Suncode umożliwia automatyzację procesu korespondencji. System automatycznie tworzy dziennik korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz generuje książkę podawczą, dzięki czemu pracownik kancelarii nie musi wykonywać ręcznie tej czynności.

W takiej instytucji jakim jest bank prawidłowe zarządzanie korespondencją jest sprawą niezwykle ważną. Każda korespondencja wychodząca i przychodząca musi być wprowadzona do rejestru. Nie ma z góry ustalonego sposobu rejestracji i numeracji korespondencji. W celu ujednolicenia zarządzania korespondencją w obu lokalizacjach FM Banku PBP S.A. zostało wdrożone rozwiązanie Suncode. Jeden proces działa w dwóch oddziałach. System Plus Workflow umożliwia także na generowanie osobnych raportów dla obu lokalizacji.