Zlecanie i realizacja zadań w Plus Workflow

System oferowany przez Suncode umożliwia zlecanie spraw do realizacji swoim pracownikom w systemie elektronicznego obiegu dokumentów. Służy do tego proces zlecania i realizacji spraw.

Nawet w małym przedsiębiorstwie zatrudniającym około 20 osób realizowanych jest kilkadziesiąt spraw dziennie. Zarządzanie zadaniami, odpowiednie delegowanie spraw i monitorowanie stopnia ich realizacji stanowi klucz do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Proces zlecania i realizacji spraw inicjowany jest przez uprawnionego użytkownika. Wypełnia on elektroniczną formatkę, w której rozpisuje zadania dla danej sprawy i przydziela je odpowiednim osobom. Proces spraw wspiera organizację w realizacji zadań. Użytkownik posiada tu swobodę w definiowaniu zadań dla swoich pracowników. Może on monitorować stopień zaawansowania prac związanych z realizacją zleconej sprawy. Proces zlecania i realizacji spraw to wspaniałe narzędzie pozwalające na łatwe i szybkie delegowanie zadań do poszczególnych pracowników.

System Plus Workflow dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej w dowolnej lokalizacji. Nawet jeśli szef jest poza biurem ma możliwość rozdzielenia zadań dla swoich pracowników. Proces zlecania i realizacji spraw pomaga w uporządkowaniu wydawanych zleceń dla współpracowników.