Zmiana uczestnika procesu z Plus Task Manager

Czasami trudno uniknąć błędu. Ważne jednak jest, by móc prawidłowo zareagować w sytuacji, gdy np. zadanie omyłkowo zostało skierowane do niewłaściwego adresata. Niegdyś ratunkiem było skierowanie problemu do zewnętrznego serwisu. Obecnie wystarczy kilka kliknięć, aby administrator systemu mógł naprawić błąd.

W celu zamiany konkretnego uczestnika procesu, wystarczy odnaleźć w wyszukiwarce pożądane zadanie, a następnie wybrać opcję „Zmiana użytkownika”. Następnie użytkownik wybiera te osoby, które powinny być właścicielami zadania. To zaledwie 3 proste kroki, które natychmiast wprowadzą porządek w procesie.

Dodatkowo w trakcie całej operacji, istnieje możliwość dodania stosownego komentarza, który posłuży za argument dla  zmiany użytkownika. Ponadto, by zwiększyć praktyczne zastosowanie wtyczki, dopuszczalna jest modyfikacja właścicieli kilku procesów na raz, a także przypisywanie zadania do całej grupy osób o określonej roli. Wówczas zadanie zostanie przypisane do tej, która jako pierwsza otworzy powiadomienie w systemie Plus Workflow.

Działania Suncode mają na celu utworzenie w pełni funkcjonalnego i elastycznego systemu do zarządzania procesami biznesowymi. Dzięki wtyczce Plus Task Manager użytkownicy zyskują autonomię w zakresie zarządzania właścicielami zadań. Samodzielność w tym zakresie redukuje możliwość powstania przestojów, dzięki czemu wzrasta efektywność procesu.