Ludzie

Wartość każdego przedsiębiorstwa stanowią ludzie w nim pracujący. Zespół Suncode składa się z kilkudziesięciu specjalistów w różnych dziedzinach o bogatym doświadczeniu wdrożeniowym. Nasi konsultanci legitymują się wyższym wykształceniem, aktywnie uczestniczą w pracach badawczo – rozwojowych, czynnie współpracują ze środowiskami akademickimi, a także ciągle doskonalą swoje kompetencje (wiedzę i umiejętności) poprzez zdobywanie kolejnych certyfikatów branżowych (np. Kofax Capture Technical Certificate), uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych oraz komercyjnych, a także publikowanie artykułów naukowych. Cechą wyróżniająca ludzi Suncode jest tworzenie profesjonalnej i miłej atmosfery współpracy z klientami o dłuższym horyzoncie czasowym w celu spełnienia ich wymagań oraz potrzeb zarówno aktualnych jak i przyszłych.

W tym celu w ramach strukutry organizacyjnej Suncode wyodrębniono następujące działy: