Misja firmy

Misją firmy Suncode jest profesjonalne i kompleksowe dostarczanie rozwiązań z zakresu zarządzania procesami biznesowymi i dokumentami. Zgodnie z zapisaną powyżej misją, przedmiotem działalności Suncode jest dostarczanie rozwiązań, a więc systemów informatycznych oraz usług doradczych związanych z procesami biznesowymi. Naczelnym celem Suncode jest pełna satysfakcja klienta wyrażająca się w podniesieniu efektywności przedsiębiorstwa klienta (m.in. poprzez usprawnienie i zautomatyzowanie procesów). Stąd też, Suncode dostarcza kompleksowych i spójnych rozwiązań w tym zakresie. Wszystkie usługi Suncode świadczone są w sposób w pełni profesjonalny. Jest to możliwe dzięki doświadczonemu i kompetentnemu zespołowi ludzi Suncode, którzy zrealizowali już kilkadziesiąt wdrożeń w dużych organizacjach, prowadzili badania naukowe czy występowali w roli prelegentów na wielu szkoleniach, konferencjach krajowych i zagranicznych.