Pomoc społeczna

Wspieramy PAH
Wspieramy PAH
Suncode - WOŚP
Wspieramy WOŚP

Pomoc osobom potrzebującym jest moralnym obowiązkiem każdego uczciwego człowieka. Dlatego Suncode rocznie na działalność społeczną stara przeznaczać stosowny procent swoich dochodów. Staramy promować ideę odpowiedzialności społecznej biznesu, jako firma świadoma wagi wsparcia dla potrzebujących. Pragniemy dzielić się naszymi sukcesami, w zakresie umożliwiającym pomoc, tym którzy znaleźli się w sytuacjach trudnych.

Uważamy, że zaangażowanie biznesu w przedsiębiorczość społeczną, nastawioną na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rozwój lokalny z zachowaniem zasad konkurencji rynkowej stanowi istotną kwestię w działalności firmy. Wspieranie oraz pomoc przedsiębiorstwom społecznym może stać się istotnym i niezastąpionym elementem polityki społecznej związanej z odpowiedzialnością organizacji.
Zwracamy szczególną uwagę na budowanie działalności odpowiedzialnej i etycznej w relacjach z klientami i partnerami. Dbamy zarówno o interesy naszych pracowników, zachowanie poprawnych relacji z lokalnymi społecznościami jak i oczywiście o swoich klientów.