Plus Workflow

System BPM do zarządzania i automatyzacji procesów biznesowych w każdej branży.

Plus Workflow

Elektroniczny obieg dokumentów - Plus Workflow

Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga wsparcia ze strony systemów informatycznych. Szczególnego znaczenia, z tego punktu widzenia, nabierają systemy informatyczne klasy Workflow - elektroniczny obieg dokumentów w firmie, wspomagające realizowane w firmie całościowe procesy biznesowe. System zarządzania dokumentami i procesami biznesowymi Plus Workflow jest zaawansowanym, nowoczesnym, elastycznym i bezpiecznym systemem informatycznym służącym do elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzania nimi o bardzo bogatej funkcjonalności.

Kompleksowy system obiegu dokumentów w firmie

Plus Workflow jest kompleksowym rozwiązaniem pozwalającym na zarządzanie procesami biznesowymi, a w konsekwencji całością dokumentacji w przedsiębiorstwie – zarówno w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów jak i skanowania oraz ich elektronicznej archiwizacji. Plus Workflow jest systemem serwerowym, do którego użytkownicy uzyskują dostęp z poziomu przeglądarki internetowej. Nowatorskie systemy Workflow pozwalają na sprawniejszy obieg dokumentów między pracownikami, zwiększając tym samym efektowność pracy zespołowej. System zarządzania dokumentami i procesami biznesowymi Plus Workflow jest zaawansowanym, nowoczesnym, elastycznym i bezpiecznym systemem informatycznym służącym do elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzania nimi o bardzo bogatej funkcjonalności.

Workflow

Obszary zastosowań Plus Workflow

• proces obsługi zapotrzebowań wewnętrznych firmy,
• proces zamówień do dostawców,
• proces ewidencji dokumentów zakupowych i środków trwałych,
• proces przetargowy,
• zarządzanie dostawcami (baza dostawców, weryfikacja dostawców, przypisywanie punktów rankingowych),
• rejestracja i akceptacja protokołów odbiorów i ich uwzględnienie w autoryzacji kosztów.

• elektroniczny obieg faktur kosztowych i magazynowych,
• elektroniczny obieg pozostałych dokumentów księgowych (np. zaliczki, polisy, SAD-y),
• obsługa faktur elektronicznych zgodnie z Rozporządzeniem MF z dn. 18.12.2010r,
• elektroniczna archiwizacja faktur zakupowych i sprzedaży,
• elektroniczna dystrybucja faktur sprzedaży do kontrahentów,
• proces akceptacji propozycji księgowań.

• faktury kosztowe,
• faktury sprzedaży,
• umowy z kontrahentami,
• akta osobowe pracowników,
• dokumenty organizacyjne firmy (zarządzenia, zakresy obowiązków),
• dokumentacja ISO 9001 (księga jakości, procedury, instrukcje, itp.),
• oferty.

• dystrybucja korespondencji przychodzącej,
• ewidencja korespondencji wychodzącej,
• rejestracja i archiwizacja dokumentów,
• rejestracja i dekretacja przesyłek wychodzących i przychodzących,
• generowanie zestawień otrzymanych dokumentów,
• wyeliminowanie zagubionych dokumentów.

• proces obsługi i akceptacji wniosków inwestycyjnych,
• proces definiowania budżetów,
• proces kontroli wykorzystania budżetów.

• elektroniczne wnioski urlopowe,
• proces nieobecności,
• proces wniosków pracowniczych.

• proces wnioskowania o zaliczkę przez pracowników,
• rozliczenie zaliczki/zakupu gotówkowego przez pracowników,
• rozliczenie delegacji pracowniczych.

• rezerwacja sal konferencyjnych,
• zarządzanie archiwum tradycyjnym,
• proces zarządzania segregatorami.

Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów Plus Workflow zapewnia natychmiastowe korzyści biznesowe i pozwala na osiągnięcie szybkiego zwrotu z inwestycji.

Do najważniejszych korzyści biznesowych zaliczyć należy:

obniżenie kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa,
obniżenie pracochłonności i usprawnienie procesów biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie,
zautomatyzowanie i zestandaryzowanie elektronicznego obiegu dokumentów,
koordynację przepływu dokumentów,
zarządzanie i bezproblemowe panowanie nad dużą ilością różnych dokumentów przedsiębiorstwa,
zapewnienie jednoznaczności i bezbłędności w opisie dokumentów,
znaczne podwyższenie efektywności i jakości pracy użytkowników systemu Plus Workflow,
wyeliminowanie wielu działań nie wnoszących wartości dla klienta, np. przekazywanie pracy z „rąk do rąk”, oczekiwanie na dokumenty czy powtarzania tej samej prostej czynności z każdym przepływem procesu,
realizację zadań związanych z dokumentami niezależnie od fizycznej lokalizacji użytkownika (system dostępny z poziomu przeglądarki internetowej),
całkowite zabezpieczenie i ochrona dokumentów i procesów biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie,
zapewnienie dostępu do odpowiednich informacji (profilowanych) dla każdego użytkownika,
możliwość kompletnej analizy obiegu dokumentów,
możliwość przechowywania i dostępu do praktycznie każdego typu dokumentów we wbudowanym elektronicznym repozytorium.

Nowoczesny system obiegu dokumentów Plus Workflow

Czytelny, intuicyjny, ergonomiczny

Pełne profilowanie użytkowników

Odzwierciedlenie każdego procesu

Graficzny interfejs

Elektroniczne archiwum

Dynamiczny kalendarz

Bezpieczeństwo systemu

Szybkie wyszukiwanie

System Workflow – zwiększ efektywność swojego biznesu!

System Plus Workflow jest niewątpliwie wiodącym tego typu rozwiązaniem na rynku. Jest niezależny od platformy operacyjnej (systemów operacyjnych czy baz danych) i pozwala na sprawniejszy obieg dokumentów w firmie. Sprawdza się we wdrożeniach obejmujących wiele oddziałów na terenie kraju w których skanowane są dokumenty jak również z jednym punktem wprowadzania dokumentów. Jest rozwiązaniem niezwykle wydajnym – w jednej z instalacji Plus Workflow realizuje dziennie w ramach systemu ponad 2 500 procesów! Workflow jest także rozwiązaniem, które pozwala na odzwierciedlenie wielu różnych procesów na jednej platformie – przykładem może być wdrożenie Plus Workflow, w którym odzwierciedlono kilkanaście różnych procesów biznesowych.

Plus Workflow, jako nowoczesny elektroniczny system obiegu dokumentów w firmie stanowi zaawansowane rozwiązanie informatyczne wspierające praktycznie każdy obszar funkcjonowania przedsiębiorstwa. Plus Workflow może być wykorzystany na potrzeby:
• elektronicznego obiegu faktur (rozproszonego bądź centralnego),
• obsługi faktur elektronicznych na mocy rozporządzenia z 18 grudnia 2010 roku,
• elektronicznego obiegu zamówień (zewnętrznych i wewnętrznych),
• wsparcia procedur ISO 9001 (m.in. działania korygujące i zapobiegawcze, audyty, zmiany dokumentacji, nadzór nad urządzeniami kontrolno – pomiarowymi, itp.),
• elektronicznego rozliczania prowizji i premii,
• elektronicznego obiegu wniosków urlopowych,
• opracowywania nowych specyfikacji produktowych i technologicznych,
• akceptacji umów z kontrahentami,
• akceptacji materiałów promocyjnych,
• wnioskowania o zaliczkę,
• rozliczenia zaliczki (zakup gotówkowy),
• rozliczenia delegacji krajowej i zagranicznej,
• obsługi zapytania ofertowego,
• elektronicznego obiegu wniosku kredytowego w Banku,
• elektronicznego sporządzania i akceptacji umowy kredytowej w Banku,
• elektroniczne wnioski zgłaszane przez pracowników,
• elektroniczny obieg powiadomień,
• elektroniczny obieg dokumentów rekrutacyjnych,
• help-desk,
• elektroniczna ewidencja środków trwałych,
• elektroniczna rejestracja dokumentów,
• elektroniczna archiwizacja dokumentów klientów,
• elektroniczna archiwizacja umów z dostawcami i odbiorcami,
• elektroniczna archiwizacja faktur elektronicznych,
• i wiele innych.