Archiwizacja dokumentów

Posiadamy bogate doświadczenia z zakresu wdrożeń różnych procesów biznesowych w przedsiębiorstwach różnych branż i w różnych obszarach ich działalności. W zakresie archiwizacji dokumentów mieliśmy przyjemność wspierać elektroniczną archiwizację takich dokumentów jak:

 • faktury kosztowe,
 • faktury sprzedaży,
 • umowy z kontrahentami,
 • akta osobowe pracowników,
 • dokumenty organizacyjne firmy (zarządzenia, zakresy obowiązków),
 • dokumentacja ISO 9001 (księga jakości, procedury, instrukcje, itp.),
 • oferty,
 • dokumentacja techniczna (np. projekty CAD),
 • certyfikaty zgodności, atesty,
 • materiały marketingowe,
 • dokumentacja klienta (ubezpieczeniowa, kredytowa, KWP),
 • dokumentacja projektowa,
 • dokumenty wewnątrz firmowe,
 • ocena zdolności kredytowej, decyzje kredytowe,
 • monitoring,
 • akta sprawy.