Finanse i księgowość

Posiadamy bogate doświadczenia z zakresu wdrożeń różnych procesów biznesowych w przedsiębiorstwach różnych branż i w różnych obszarach ich działalności. W zakresie finansów i księgowości mieliśmy przyjemność wdrażać i usprawniać takie procesy biznesowe jak:

 • elektroniczny obieg faktur kosztowych i magazynowych,
 • elektroniczny obieg pozostałych dokumentów księgowych (np. zaliczki, polisy, SAD-y),
 • obsługa faktur elektronicznych zgodnie z Rozporządzeniem MF z dn. 18.12.2010r,
 • proces zarządzania i autoryzacji płatności dla dostawców,
 • baza dostawców i proces ich weryfikacji,
 • proces obsługi przedpłat,
 • proces rozliczania delegacji pracowniczych,
 • proces wnioskowania o zaliczki przez pracowników,
 • proces obsługi i akceptacji wniosków inwestycyjnych,
 • proces definiowania i kontroli wykorzystania budżetów,
 • elektroniczna archiwizacja faktur zakupowych i sprzedaży,
 • elektroniczna dystrybucja faktur sprzedaży do kontrahentów,
 • moduł automatycznego łączenia zamówień oraz dokumentów PZ wraz z fakturami zakupowymi (tzw. „automat autoryzujący faktury”),
 • korekty księgowań,
 • proces akceptacji propozycji księgowań,
 • proces RMK,
 • automatyczne księgowanie dokumentów księgowych w systemach i modułach FI.