HR

Posiadamy bogate doświadczenia z zakresu wdrożeń różnych procesów biznesowych w przedsiębiorstwach różnych branż i w różnych obszarach ich działalności. W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi mieliśmy przyjemność wdrażać i usprawniać takie procesy jak:

  • elektroniczne wnioski urlopowe,
  • proces akceptacji premii pracowniczych,
  • proces wnioskowania o zaliczkę przez pracowników,
  • rozliczenie zaliczki/zakupu gotówkowego przez pracowników,
  • rozliczenie delegacji pracowniczych,
  • proces eksportowania premii, Proces tworzenia okresu premiowego,
  • procesy obiegu, weryfikacji i akceptacji zaświadczeń pracowniczych,
  • proces nieobecności,
  • proces wniosków pracowniczych,
  • elektroniczna archiwizacja akt osobowych pracowników (części A,B,C).