IT

Posiadamy bogate doświadczenia z zakresu wdrożeń różnych procesów biznesowych w przedsiębiorstwach różnych branż i w różnych obszarach ich działalności. W zakresie wsparcia informatycznego firmy mieliśmy przyjemność wdrażać i usprawniać takie procesy jak:

  • proces Help-desk,
  • zmiana parametrów użytkownika w systemach IT,
  • proces nadawania i zmiany uprawnień użytkowników do systemów IT,
  • proces zarządzania zmianą w aplikacjach,
  • proces nadawania uprawnień do zbiorów danych osobowych,
  • proces nadawania uprawnień do zdalnego dostępu dla pracowników i firm zewnętrznych,
  • proces założenia i autoryzacji nowego kontrahenta firmy w systemach IT.