Jakość ISO 9001

Posiadamy bogate doświadczenia z zakresu wdrożeń różnych procesów biznesowych w przedsiębiorstwach różnych branż i w różnych obszarach ich działalności. W zakresie zarządzania jakością mieliśmy przyjemność wdrażać i usprawniać takie procesy jak:

 • zarządzanie i archiwizacja pełnej dokumentacji ISO 9001 (księga jakości, procedury, instrukcje),
 • proces działań korygujących i zapobiegawczych,
 • proces audytów zewnętrznych oraz wewnętrznych wraz z harmonogramowaniem,
 • proces nadzoru nad urządzeniami kontrolno–pomiarowymi,
 • proces postępowania z wyrobem niezgodnym,
 • proces autoryzacji zmian w  dokumentacji ISO 9001,
 • proces ustalania celów strategicznych, taktycznych i operacyjnych wraz z przypisaniem zadań do realizacji i ich weryfikacji,
 • monitorowanie stopnia realizacji celów procesów przez ich właścicieli,
 • proces zapotrzebowań na przeprowadzenie testów,
 • archiwizacja zapisów jakości (w tym sprawozdań z przeglądów zarządzania, protokołów awarii, itp.),
 • proces nadzoru nad wzornikami,
 • proces publikacji dokumentacji ISO 9001,
 • karty klasyfikacji dostawców wraz z ich oceną,
 • plany jakości.