Procesy produkcyjne

Sterowanie procesem produkcji i montażu opartym o kody kreskowe w ramach Systemu Zapewnienia Jakości wg norm serii ISO 9000, znacząco wpływa na szybkość i podwyższenie poziomu jakości realizacji produkcji i montażu oraz praktycznie eliminuje możliwość popełnienia błędu (zgodnie z zasadą 0 defects).

Plus Workflow odzwierciedla procesy produkcyjne i montażowe w jednej z większych firm motoryzacyjnych w Polsce praktycznie całkowicie automatyzując przepływ materiałowy. W systemie Plus Workflow odzwierciedlono całościowy proces produkcji i montażu elementów branży motoryzacyjnej. Wszystkie procesy produkcyjne uruchamiane są automatycznie na podstawie elektronicznego zamówienia przesłanego elektronicznie przez Odbiorcę. Każde zamówienie uruchamia automatycznie proces produkcji, a system Plus Workflow automatycznie dobiera i konfiguruje całą listę podzespołów do produkcji. Każdy element jest opatrzony kodem kreskowym. Praca przebiega tutaj wg koncepcji JiT, a Dostawca na wykonanie danego Zamówienia ma ściśle określoną ilość czasu.

Każdy zespół pracowniczy wyposażony jest w terminal z monitorem LCD oraz bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych. Na monitorze, na poszczególnych etapach produkcji, wyświetlają się kolejne pozycje do montażu, które potwierdzane są odczytem kodów kreskowych na kolejnych stanowiskach, aż do „wyjazdu” gotowego zamówienia z hali produkcyjnej. Każdy błąd sygnalizowanych jest pracownikowi odpowiednim komunikatem i zgłaszany jest automatycznie odpowiedniemu kierownikowi znacznie ograniczając prawdopodobieństwo popełnienia tzw. „błędu ludzkiego”.

Plus Workflow funkcjonuje w trybie 24h/7, obsługując ponad 2500 procesów dziennie. Dodatkowo sprzęgnięty został ze specjalnie zaprojektowaną tablicą świetlną umieszczoną na hali produkcyjnej informującą o ilości zamówień zrealizowanych oraz o opóźnieniu w stosunku do czasu zamówienia przesłanego przez Odbiorcę. Plus Workflow zintegrowany jest również z platformą AS/400 i stanowi jeden z najbardziej „życiowych” systemów firmy.

Z przedstawionego powyżej „rozwiązania produkcyjnego” skorzystały również inne firmy prdukcyjne branży motoryzacyjnej znacznie obniżając koszty procesów biznesowych (eliminacja błędów, usterek, niewłaściwie produkowanych, montowanych i pakowanych elementów, itp.), obniżając koszty procesu, a także zapewniając kontrolę nad realizacją poszczególnych etapów (statystyki etapów i użytkowników).