Produkcja

Posiadamy bogate doświadczenia z zakresu wdrożeń różnych procesów biznesowych w przedsiębiorstwach różnych branż i w różnych obszarach ich działalności. W zakresie produkcyjnym mieliśmy przyjemność wdrażać i usprawniać takie procesy jak:

 • zarządzanie procesem produkcyjnym,
 • zarządzanie procesem montażowych,
 • proces zarządzania transportem,
 • instrukcje stanowiskowe dla pracowników,
 • proces zgłoszenia niezgodności magazynowej,
 • proces reklamacji jakościowej,
 • proces obiegu specyfikacji produktowej,
 • proces zatwierdzania nowego wyrobu,
 • proces zwolnienia próby wyrobu na produkcję,
 • proces zmiany specyfikacji masy wyrobu,
 • proces zmiany opisu technologicznego.