Zakupy

Posiadamy bogate doświadczenia z zakresu wdrożeń różnych procesów biznesowych w przedsiębiorstwach różnych branż i w różnych obszarach ich działalności. W zakresie zakupów mieliśmy przyjemność wdrażać i usprawniać takie procesy jak:

  • proces obsługi zapotrzebowań wewnętrznych firmy,
  • proces zamówień do dostawców,
  • proces ewidencji dokumentów zakupowych i środków trwałych,
  • proces przetargowy,
  • zarządzanie dostawcami (baza dostawców, weryfikacja dostawców, przypisywanie punktów rankingowych),
  • rejestracja i akceptacja protokołów odbiorów i ich uwzględnienie w autoryzacji kosztów.