Plus DMS for SAP

Moduł „Plus DMS for SAP” jest dedykowanym oprogramowaniem łączącym się poprzez standardowy interfejs ze systemem SAP. Jest to moduł obsługujący kompleksowo elektroniczny obieg faktur w przedsiębiorstwie, a więc proces zobowiązań kosztowych.

Omawiany moduł pozwala na integracje systemu Plus Workflow i SAP w kilku obszarach.

Po pierwsze, wszystkie informacje dotyczące akceptowanej w systemie Plus Workflow fakturze są przekazywane do modułu SAP FI lub SAP MM, dzięki czemu osoba księgująca fakturę po stronie systemu SAP nie musi przepisywać indeksów opisujących fakturę.

Po drugie, moduł ten umożliwia automatyczne uruchomienie wstępnych transakcji księgowania po stronie SAP lub pełnego dekretu dokumentu księgowego. W takim przypadku osoba księgująca po stronie SAP akceptuje tylko księgowanie bez przepisywania danych.

Po trzecie, wprowadzenie zmian danych opisujących fakturę po stronie systemu SAP dzięki temu modułowi, powoduję automatyczną aktualizację tych danych również w systemie Plus Workflow (np. przesłanie numeru księgowania).

Po czwarte możliwe jest wywoływanie obrazów akceptowanych faktur z poziomu systemu SAP FI bez konieczności logowania się w systemie Plus Workflow. Jest to cecha ułatwiająca pracę użytkownikom, którzy nie biorą udziału w procesie akceptacji faktury.

Dzięki temu modułowi procesy realizowane w systemie Plus Workflow są automatycznie zamykane na podstawie informacji pochodzących z systemu SAP.