Plus Fax

System Plus Fax jest modułem informatycznym służącym zarządzaniu faksami przychodzącymi do przedsiębiorstwa. Plus Fax współpracuje z większością dostępnych serwerów faksowych i umożliwia automatyczne uruchamianie elektronicznego obiegu faksu w przedsiębiorstwie w ramach systemu Plus Workflow. Omawiany moduł posiada również funkcjonalność elektronicznej indeksacji i archiwizacji faksów.

Moduł Plus Fax jest kompleksowym rozwiązaniem pozwalającym na całościowe zarządzanie faksami w przedsiębiorstwie.