Plus Index

Aplikacja Plus Index jest aplikacją skanowania i przetwarzania dokumentów. Pozwala ona na indeksowanie skanowanych dokumentów lub dokumentów elektronicznych, które przekazywane są do systemu Plus Workflow lub systemu Plus DMS. Jest to aplikacja pozwalająca na wykorzystanie istniejących w przedsiębiorstwie urządzeń wielofunkcyjnych do skanowania dokumentów, dzięki czemu możliwe jest zredukowanie kosztów inwestycji w urządzenia skanujące.
Aplikacja indeksująca Plus Index pozwala na automatyczne pobieranie plików generowanych przez zewnętrzne źródła danych (np. urządzenia wielofunkcyjne) oraz ich automatyczne rozpoznawanie na podstawie wielu kryteriów (w tym kodów kreskowych). Po opisaniu dokumenty są przesyłane do odpowiedniego systemu informatycznego, np. elektronicznego obiegu dokumentów Plus Workflow.

Aplikacja indeksująca Plus Index pozwala na:

  • rozpoznowanie formatów TIFF i PDF,
  • scalanie i dzielenie obrazów dokumentów,
  • rozpoznawanie kodów kreskowych,
  • powiększanie/pomniejszanie/obracanie obrazów,
  • indeksowanie i wyświetlanie obrazu dokumentu w jednym oknie,
  • monitorowanie i pobieranie dokumentów wysyłanych przez urządzenia wielofunkcyjne,
  • wykorzystanie własnego interfejsu programistycznego API (Web services).