Plus Webscan

Plus WebScan jest aplikacją skanowania i przetwarzania dokumentów dostępną z poziomu przeglądarki internetowej, a także z poziomu systemu Plus Workflow dedykowaną na potrzeby skanowania mniejszych ilości dokumentów w środowisku rozproszonym.

Plus WebScan zapewnia skanowanie i przetwarzanie obrazów komunikując się z praktycznie dowolnym urządzeniem skanującym posiadającym sterowniki TWAIN podłączonym bezpośrednio do komputera. Do najważniejszych zalet należy zaliczyć możliwość dostępu do funkcji skanowania dla praktycznie każdego użytkownika systemu Plus Workflow, brak konieczności zakupu dedykowanych systemów skanowania dokumentów, pełną integrację ze systemem Plus Workflow, niskie koszty inwestycji, a jednocześnie możliwość obsługi skanowania w kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu lokalizacjach, duża ergonomia skanowania (wywołanie opcji skanowania z poziomu jednego przycisku systemu Plus Workflow), a także możliwość podłączenia dowolnego sprzętu skanującego opartego o sterowniki Twain (Windows), nawet tanich skanerów dostępnych w marketach.

Plus WebScan jest zatem kolejnym produktem w szerokiej ofercie Suncode umożliwiającym zaprojektowanie instalacji skanującej dla klienta idealnie według jego potrzeb.