Dedykowane projekty IT

Poza specjalizacją Naszej firmy w zakresie systemów zarządzania procesami biznesowymi klasy Workflow/BPM, zajmujemy się również świadczeniem usług z zakresu projektowania oraz wytwarzania dedykowanych systemów informatycznych. Zespół analityków oraz programistów Suncode składa się ze specjalistów o dużym doświadczeniu, którzy operują wieloma językami programowania oraz posiadają doświadczenia w zakresie wielu środowisk informatycznych.  Zakres usług świadczonych przez Suncode obejmuje zarówno doradztwo i konsultacje, projektowanie i modelowanie systemów IT, ich programowanie, kończąc na ich wdrażaniu w przedsiębiorstwach i ich serwisowaniu oraz rozwijaniu.

Każdy projektowany oraz wytwarzany system informatyczny traktowany jest jako projekt informatyczny (przedsięwzięcie), który jest odpowiednio zarządzany, a więc planowany, organizowany, realizowany i kontrolowany.

Metodyka zarządzania projektami stosowana przez Suncode składa się z szeregu etapów. Na poszczególnych etapach przedsięwzięcia „wytwarzane” są ich produkty. Istotnym zadaniem jest zatem zdefiniowanie produktów dla każdego etapu, stanowiących „kamienie milowe’ (ang. milestones) przedsięwzięcia. Każdy etap danej fazy jest akceptowany przez kierownika projektu bądź komitet sterujący. Akceptacja produktów danego etapu pozwala na rozpoczęcie następnych etapów w projekcie.

Realizacja każdego projektu poprzedzona jest analizą przedwdrożeniową  dotycząca opracowania studium wykonalności (FS-feasibiliy study) w którym określa się czasowe, techniczne, organizacyjne, finansowe możliwości realizacji przedsięwzięcia i poziom wsparcia celów strategicznych przedsiębiorstwa, analizy wymagań funkcjonalnych systemu  (URA-user requirements analysis), analizy ergonomii użytkowania systemu oraz analizy technicznej. W wyniku omawianego etapu powstaje Projekt systemu, zwany roboczo w Suncode Specyfikacją techniczną akceptowalną przez wszystkie strony przedsięwzięcia.

Warto zwrócić uwagę, że każdy projekt informatyczny powinien składać się z następujących elementów:

 • uzasadnienia biznesowego projektu,
 • celów projektu,
 • zakresu projektu,
 • budżetu projektu,
 • harmonogramu projektu,
 • zarządzania jakością projektu,
 • zarządzania ryzykiem projektu,
 • zarządzania zasobami projektu,
 • organizacji projektu,
 • metody zarządzania zmianami w projekcie,
 • metody zarządzania dokumentacją przedsięwzięcia,
 • infrastruktury sprzętowej (m.in. wymagań serwerów, integracji itp.).

Następny etapem omawianej fazy projektu jest fizyczne wykonanie (wytworzenie) systemu informatycznego zgodnie z harmonogramem oraz specyfikacją. Ponadto, wykonywane są również interfejsy do zewnętrznych systemów IT, dzięki czemu możliwe jest następnie jego testowanie. Testy są jednym z ważniejszych kroków wdrożenia i obejmują zarówno testowanie funkcjonalności, jak i wydajności, konfiguracji oraz ergonomii użytkowania. Po akceptacji konfiguracji finalnej następują szkolenia, obejmujące w szczególności użytkowników, administratorów i instruktorów.

Trzecią i ostatnią fazą przedsięwzięcia informatycznego jest start produktywny systemu. Faza ta rozpoczyna się od przygotowania startu funkcjonowania systemu i polega na opracowaniu planu przejścia do systemu docelowego. Przewiduje się różne scenariusze uruchomienia systemu. Ostatnim krokiem przedsięwzięcia informatycznego jest jego zamknięcie – podsumowanie projektu, wyznacze-nie osób kontaktujących się w sprawach serwisu oraz rozwoju systemu, a także nagrodzenie osób biorących udział w udanym przedsięwzięciu.

Warto zwrócić uwagę, że każdy system opracowany i wdrożony przez Suncode jest pielęgnowany i rozwijany pod kątem indywidualnych potrzeb klienta. Każdy projekt jest również włączany do standardowych procedur serwisowych Suncode dzięki czemu Nasi klienci posiadają cały czas wsparcie systemu na wysokim poziomie jakości.

Suncode  posiada duże doświadczenie programistyczne mając na swoim koncie zaprojektowanie, wytworzenie oraz wdrożenie takich rozwiązań jak system zamawiania części na hali produkcyjnej, system kompletacji zamówień na magazynie, moduł  pomiaru siły dokręcania śrub na hali montażowej zintegrowany z urządzeniami Stanley czy system ewidencji czasu pracy na projektach.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z usług realizacji dedykowanych projektów IT, których efektem jest system informatyczny zamówiony przez klienta. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielami firmy Suncode drogą mailową sprzedaz@suncode.pl, telefoniczną (0-61) 820-04-49 lub internetową suncode.pl.