Plus CRM

CRM to strategia biznesowa polegająca na zarządzaniu klientami oraz pogłębianiu zdobytej wiedzy o kliencie, a następnie wykorzystanie jej do doskonalenia strategii przedsiębiorstwa. Plus CRM jest systemem pozwalającym na realizację tych założeń.

Wdrożenie i eksploatacja Plus CRM sprzyja poprawieniu efektywności procesu budowania lojalności klientów, co w konsekwencji przekłada się na efekty ekonomiczne przedsiębiorstwa. Ponadto Plus CRM daje inne wymierne korzyści.

Do najważniejszych zalet omawianego systemu należy zaliczyć:

 • Plus CRM obejmuje wszystkie informacje o kliencie jedną, jednolitą oraz spójną bazą danych.
 • Plus CRM umożliwia szybkie wyszukiwanie informacji o klientach wg różnych kryteriów wyboru.
 • Plus CRM pozwala na uniezależnienie przedsiębiorstwa od wiedzy o klientach posiadanej tylko przez poszczególnych pracowników.
 • Plus CRM wspomaga pracę sprzedawców i pracowników Działu Marketingu.
 • Plus CRM poprawia identyfikację potrzeb klientów.
 • Plus CRM umożliwia ciągłą aktualizację wiedzy o potrzebach, motywacji i zachowaniu klientów.
 • Plus CRM dostarcza narzędzi do prowadzenia pomiarów kosztów w zakresie marketingu, sprzedaży, zysków generowanych przez poszczególnych klientów i innych.
 • Plus CRM umożliwia wyszukiwanie odpowiednich danych, sporządzanie analiz, prognozowanie sprzedaży i rynku oraz zwiększenie wydajności pracy poszczególnych działów.
 • Plus CRM wpływa na skrócenie cyklu sprzedaży.
 • Plus CRM pozwala na planowanie i badanie skuteczności działań promocyjnych.
 • Plus CRM pozwala na pracę intuicyjną, co wpływa na efektywność i zadowolenie z korzystania z systemu. Ponadto jest on w całości dostępny w wielu wersjach językowych.

Informacje o klientach pogrupowane są w postaci zakładek takich jak kontakty, firmy, szanse sprzedaży, sprawy, notatki, telefony, spotkania, zadania, poczta i inne.

Moduły Plus CRM obejmują swym zakresem całokształt działań związanych z zarządzaniem relacjami z klientami, a w szczególności obejmują:

 • zarządzanie klientami oraz szacowanie powstających możliwości,
 • zarządzanie serwisem i obsługą po sprzedażową,
 • zarządzanie pracą przedstawicieli handlowych,
 • zarządzanie sprawami / projektami,
 • zarządzanie działaniami promocyjnymi,
 • zarządzanie obsługą telefoniczną,
 • przekrojowe i zaawansowane analizy sprzedaży, klientów oraz potencjału rynku
 • zarządzanie wiedzą o klientach,
 • badanie satysfakcji klientów,
 • zarządzanie mail’ingiem oraz procesem ofertowania,
 • zarządzanie obsługą rozmów telefonicznych typu Call – center
 • zarządzanie zadaniami.

Plus CRM wspomaga i synchronizuje pracę działów handlu i marketingu. Umożliwia sprawne zarządzanie pracą obu tych działów na każdym etapie sprzedaży, delegację zadań oraz bieżącą kontrolę realizacji założonych planów. Stanowi wspólną platformę informacyjną umożliwiającą weryfikację wyników sprzedaży z prowadzonymi przez firmę akcjami promocyjnymi.

 • Plus CRM umożliwia przeniesienie wszystkich danych o klientach oraz informacji o procesach związanych z obsługą klienta do aplikacji informatycznej.
 • Plus CRM redukuje koszty związane z pozyskaniem nowego klienta i utrzymaniem dotychczasowego – szacuje się, że pozyskanie nowego klienta kosztuje 5-10 razy więcej niż utrzymanie dotychczasowego. Oferowany system umożliwia poprawę satysfakcji klienta z kontaktów z przedsiębiorstwem redukując ryzyko jego odejścia.
 • Plus CRM pozwala na automatyzację procesu zarządzania relacjami z klientami poprzez wymuszanie działań koniecznych do ciągłego podnoszenia poziomu profesjonalizmu w obsłudze klienta, a przez to wzrostu jego zadowolenia.
 • Plus CRM uniezależnia informację o kliencie od pracownika tzn. pozwala uniknąć sytuacji, w której to informacje o klientach przechowywane są tylko w umysłach pracowników, oraz w ich papierowych notatkach, co uniemożliwia otrzymanie pełnego obrazu klienta oraz zwiększa ryzyko jego utraty po odejściu pracownika.
 • Plus CRM pozwala na udostępnienie pełnej informacji o kliencie, każdej osobie związanej z jego obsługą.

Środowiskiem pracy Systemu Plus CRM jest dowolna przeglądarka internetowa. Aplikacja wykorzystuje takie komponenty jak system operacyjny, baza danych i serwis internetowy.takie komponenty jak system operacyjny, baza danych i serwis internetowy. Dzięki takiej architekturze możliwa jest jednoczesna praca wielu osób w tym samym czasie, w różnych lokalizacjach (np. w oddziałach firmy).

Ponadto Plus CRM wyposażony jest w interfejs programistyczny API umożliwiający łatwą integrację z praktycznie dowolnym zewnętrznym systemem informatycznym, zarówno w zakresie importu jak i eksportu danych.

System Plus CRM został wdrożony w kilkunastu przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie kraju. Ponadto, omawiany system został wdrożony w ponad 2500 firm na całym świecie.

Suncode prowadzi wdrożenia Plus CRM w oparciu o sprawdzoną i oryginalną metodykę zapewniającą krótki czas wdrożenia, elastyczność i końcowy sukces całego projektu.