Plus Conference

System Plus Workflow został wyposażony w dodatkowy moduł pozwalający intuicyjne zarządzać salami konferencyjnymi, pomieszczeniami do szkoleń oraz spotkań. Plus Conference jest nowoczesnym narzędziem stworzonym do rezerwacji sal w określonej lokalizacji oraz terminie. Dodatkowo moduł umożliwia rezerwację takich zasobów jak: projektor, komputer czy nawet catering.

Plus Conference pozwala na zdefiniowanie dowolnej liczby sal konferencyjnych oraz zamieszczenie podstawowych informacji opisujących salę (nazwa, liczba miejsc, dostępne wyposażenie). Dodatkowo istnieje możliwość wstawiania galerii zdjęć pomieszczenia.

W celu dokonania rezerwacji wybranej sali użytkownik wypełnia formatkę systemu Plus Workflow, w której znajdują się takie pola jak: imię i nazwisko rezerwującego, numer sali, data rezerwacji, godziny rezerwacji, liczba osób, rodzaj spotkania, rezerwacja cykliczna, dodatkowe zasoby, catering. Po poprawnym uzupełnieniu formularza, rezerwacja zostaje zapisana, a informacja o niej widoczna jest na harmonogramie zajętości sal. Plus Conference daje możliwość rezerwacji cyklicznej, co oznacza, że sale mogą być zarezerwowane dla spotkań powtarzalnych w regularnych odstępach czasu. Moduł pozwala także na anulowanie rezerwacji, co powoduje automatyczne zwolnienie terminu na harmonogramie.

Dużą zaletą modułu jest przyjazny interfejs i prostota. Plus Conference został wyposażony w graficzny harmonogram zajętości sal konferencyjnych. Przedstawia on w przejrzysty sposób terminy i informacje o dokonanych rezerwacjach danej sali. Rezerwacja jest przedstawiona w postaci różnych kolorów, ikon oraz tekstów. Pozwala to na szybką weryfikację dostępności sali w danym terminie. Dzięki Plus Conference proces rezerwacji staje się szybki i przyjemny.

Moduł Plus Conference, podobnie jak wszystkie systemy z rodziny Plus Workflow, są dostępne dla użytkowników niezależnie od lokalizacji, za pomocą przeglądarki internetowej.