Plus Kancelaria

System elektronicznej kancelarii, efektywnie wspiera procesy związane z archiwizacją korespondencji, jak i wspomaga zarządzanie procesami biznesowymi włączając elektroniczny obieg dokumentów. Oferowane rozwiązanie wyposażone jest w moduł rejestracji i dekretacji przesyłek przychodzących i wychodzących. Nowatorskie rozwiązanie, jakim jest elektroniczna kancelaria, umożliwia sprawną rejestrację i weryfikację korespondencji przychodzącej, paczek wraz z dokumentami wchodzącymi w ich skład.

Elektroniczna rejestracja korespondencji pozwala na gromadzenie takich informacji jak data otrzymania krespondencji, data nadania, adresat czy przedmiot korespondencji. Istotną kwestię stanowi również możliwość generowanie kodu kreskowego, którym opatrywany jest rejestrowany dokument. Kod kreskowy jest elementem ułatwiającym zarządzanie dokumentami, stanowi separator dokumentów, ponadto umożliwia jednoznaczną identyfikację dokumentu w archiwum. Moduł rejestracji korespondencji pozwala również na ewidencję dokumentów elektronicznych niezależnie od formatu pliku. Elektroniczna kancelaria daje również w ramach potrzeb możliwość dekretowania dokumentu do właściwego adresata. Dzięki tej funckjonalności system umożliwia nadzorowanie drogę dokumentu i zapewnia, że dokument dotarł do właściwej osoby. Rejestracja korespondencji pozwala on również na definiowanie zestawień otrzymanych dokumentów w przekroju typu korespondencji, daty nadania, daty otrzymania, adresata itp. Zarejestrowane i zeskanowane dokumenty zostają zapisane w module elektronicznego archiwum dokumentów.

Elektroniczna kancelaria – usprawnij zarządzenia korespondencją!

Dzięki zastosowaniu systemu zarządzania korespondencją istnieje możliwość pełnej kontroli przesyłek otrzymywanych i wysyłanych. Jedną z korzyści uzyskanych dzięki zastosowaniu rozwiązanie jest wyeliminowanie przypadków zaginięć dokumentów czy przesyłek, jak i zapewnienie błyskawicznego dostępu do obrazów zeskanowanych dokumentów. Elektroniczna kancelaria może stanowić część komplementarną funkcjonującego systemu zarządzania dokumentami i procesami biznesowymi Plus Workflow gdyż posiada mechanizmy pozwalające na automatyczne uruchamianie procesów związanych z rejestrowanymi dokumentami.