Aris Toolset

ARIS (Architecture of Integrated Information Systems) to koncepcja wsparta metodyką oraz rodziną narzędzi informatycznych wykorzystywanych do modelowania, projektowania i optymalizacji procesów przedsiębiorstwa. Twórcą tej koncepcji jest prof. August-Wilhelm Scheer, profesor na Uniwerystecie Saarlandu w Saarbrücken i założyciel firmy IDS Scheer AG.

Rodzina narzędzi informatycznych Aris Platform firmy IDS-Scheer służy modelowaniu, analizie i optymalizacji procesów biznesowych. Narzędzia ARIS są rozwiązaniami wiodącymi na świecie i pozwalają na modelowanie i zarządzanie procesami w oparciu o wiele standardów i notacji (np. EPC, BPMN, BPML, UML, itp.).

W skład ARIS Platform wchodzą takie komponenty jak Aris Desig Platform (Aris Business Design, Aris Easy Design, Aris IT Design, Aris Toolset), Aris Implementation Platform (SOA i UML Designer) oraz Aris Strategy Platform (Business Optimizer i Smart Input for Business Optimizer).

Rodzina narzędzi ARIS wyposażona jest w centralne repozytorium danych umożliwiające integrację pomiędzy wspomnianymi narzędziami, a także zapewnia możliwość wielokrotnego modelowania i optymalizacji zawartości procesów w skali całego przedsiębiorstwa. Narzędzia ARIS pokrywają pełnię potrzeb zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie – począwszy od metodyki, poprzez modelowanie i analizę procesu do jego doskonalenia i zarządzania z wykorzystaniem zaawansowanego modułu pomiaru procesu (ARIS PPM).

ARIS jest wiodącym tego typu narzędziem na świecie. Zintegrowany jest z wieloma systemami informatycznymi (np. SAP), a także z rozwiązaniem zarządzania procesami biznesowymi Plus Workflow.