Nintex Workflow

Nintex jest wiodącym na świecie dostawcą silnika Nintex Workflow na platformie Sharepoint, który posiada wdrożenia w ponad 4000 przedsiębiorstwach w 90 krajach.

Nintex Workflow jest systemem w którym odzwierciedlić można procesy biznesowe w ramach platformy Microsoft Sharepoint. Nintex Workflow dostępny jest w trzech wersjach licencyjnych:, Enterprise, Standard i Workgroup dostosowanych do potrzeb organizacji z możliwością ich dalszego rozwoju. Cechą charakterystyczną „Nintexa” jest możliwość zaprojektowania procesu przez użytkowników nie posiadających umiejętności programistycznych.

Do głównych funkcjonalności systemu należy zaliczyć:

  • pełna dostępność z poziomu Microsofr Sharepoint,
  • 100% technologii Microsoft Sharepoint,
  • graficzny modeler procesów w technologii „drag and drop”,
  • integracja z innymi produktami firmy Microsoft,
  • funkcjonalność modelowania formularzy (w tym InfoPath),
  • integracja z narzędziami Microsoft (kalendarz, lync, CRM),
  • komunikaty przesyłane za pomocą e-mail, sms,
  • narzędzie LazyAproval (proste odpowiedzi wysyłane za pomocą poczty elektronicznej w celu akceptacji zadań),
  • możliwość zmian procesów w trakcie ich realizacji,
  • dostępne i predefiniowane wtyczki do systemów zewnętrznych.

Od 2012 roku Nintex Workflow jest również oferowany przez firmę Suncode. W celu uzyskania szerszych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z Naszym działem sprzedaży pod adresem: sprzedaz@suncode.pl