OneClick

Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga wsparcia ze strony systemów informatycznych w celu wzrostu efektywności. Dotyczy to nie tylko dużych przedsiębiorstw, ale także firm z sektora MSP. Z myślą o ich potrzebach, firma Suncode oferuje system obiegu dokumentów OneClick, który został stworzony zgodnie z ich wymaganiami.

Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów OneClick zapewnia osiągnięcie wielu korzyści biznesowych, do których należą:

 • obniżenie kosztów operacyjnych firmy poprzez zminimalizowanie pracochłonności realizowanych procesów wewnętrznych,
 • usprawnienie procesów poprzez ich optymalizację ich przebiegu i odzwierciedlenie w postaci map,
 • obniżenie kosztów zarządzania przedsiębiorstwem dzięki automatyzacji procesów,
 • koordynację przepływu procesów,
 • usprawnienie obiegu dokumentów w firmie,
 • wyeliminowanie działań nie wnoszących wartości do procesów np. oczekiwanie na dokumenty, przekazywanie dokumentów z „rąk do rąk”, zaleganie i gubienie dokumentów,
 • dostęp do systemu z poziomu przeglądarki internetowej, niezależnie od miejsca, w którym znajduje się pracownik,
 • możliwość analizy ścieżki obiegu dokumentów w firmie dzięki wbudowanym raportom i statystykom,
 • podwyższenie efektywności realizowanych w firmie procesów.

Dzięki specjalnie opracowanym referencyjnym procesom biznesowym, wspomaga on funkcjonowanie rożnych obszarów przedsiębiorstwa. W ramach systemu OneClick oferowany jest zestaw ośmiu predefiniowanych procesów biznesowych, gotowych do implementacji w przedsiębiorstwie Klienta. W systemie dostępne są:

 • proces korespondencji przychodzącej,
 • proces korespondencji wychodzącej,
 • proces rejestracji i akceptacji faktur kosztowych,
 • proces zapotrzebowań,
 • proces help-desk,
 • proces obsługi wniosku urlopowego,
 • proces zlecania i realizacji spraw,
 • proces umów.
 • Ponadto, system posiada również moduł elektronicznego archiwum dokumentów.

OneClick to system elektronicznego obiegu dokumentów dostępny zarówno w wersji instalowanej na serwerach klienta, jak i w outsourcingu – na serwerach SUNCODE umiejscowionych w bezpiecznym i niezawodnym centrum przetwarzania danych (model Software as an Service). Zarówno wersja serwerowa, jak i „w chmurze” ma swoje korzyści. Wersja chmurowa przynosi natychmiastowe korzyści – należą do nich między innymi brak potrzeby inwestowania w sprzęt i oprogramowanie oraz brak kosztów związanych i utrzymaniem serwera. Wszystko to dostępne jest w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej.

OneClick jest systemem obiegu dokumentów z licencją ograniczoną do 100 użytkowników nazwanych oraz do procesów nazwanych (do wyboru spośród ośmiu dostępnych). Firma Suncode, producent oprogramowania OneClick, każdego klienta traktuje w sposób indywidualny, istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia innych parametrów świadczenia obsługi (o ponadstandardowych parametrach).