Plus BPM zarządzanie procesami

System Plus BPM umożliwia zarządzanie procesami biznesowymi jak i dokumentami w przedsiębiorstwie. Poza funkcjami pełnionymi przez systemy workflow, umożliwia odzwierciedlenie procesów, których przedmiotem nie jest elektroniczny dokument.

Plus BPM pozwala zatem na odzwierciedlenie procesów produkcyjnych, procesów realizowanych w ramach systemu zapewnienia jakości wg norm ISO 9000, ale także procesów obiegu dokumentów jak i pozwala na szerokie integracje pomiędzy różnymi systemami wdrożonymi w przedsiębiorstwie.

System zarządzania procesami biznesowymi Plus BPM jest nowoczesnym i bezpiecznym rozwiązaniem informatycznym automatyzującym i usprawniającym procesy biznesowe. Dzięki Plus BPM możliwe jest obniżenie ich kosztów oraz skrócenie czasu ich realizacji poprzez:

  • zautomatyzowanie procesów – wiele działań w procesie wykonywanych jest w sposób automatyczny, nie wymagając ingerencji człowieka,
  • koordynację przepływu procesów – system koordynuje przepływ pracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, gdyż wymusza on realizację zestandaryzowanych procedur,
  • wyeliminowanie działań nie wnoszących wartości – system eliminuje działania nie wnoszące wartości dla klienta, np. oczekiwania na dokumenty czy powtarzania tej samej prostej czynności z każdym przepływem procesu,
  • uniezależnienie od lokalizacji – system pozwala na realizację procesu niezależnie od fizycznej lokalizacji wykonawcy (dostęp z poziomu przeglądarki internetowej),
  • szybki dostęp do informacji – system pozwala na natychmiastowy dostęp do wymaganych przez użytkownika informacji,
  • możliwości analityczne – zwiększenie możliwość analizy procesów w oparciu o wielorakie raporty np. dotyczące obciążeń poszczególnych stanowisk organizacyjnych, czy czasów realizacji operacji i różnych sekwencji procesów,
  • wyszukiwanie procesów – możliwość bardzo szybkiego wyszukania danego zadania w konkretnym procesie i sprawdzenia statusu jego realizacji,
  • zwiększenie bezpieczeństwa – dostęp do informacji oraz zadań posiadają tylko uprawnieni użytkownicy, a całość danych zgromadzonych w systemie może być dodatkowo archiwizowana dzięki czemu dokumenty i zawarte na nich informacje są odtwarzalne.

Plus BPM cechuje również bogata funkcjonalność. Omawiany system wyposażony jest m.in. w graficzny interfejs modelowania procesów, intuicyjny interfejs użytkownika, nielimitowany dostęp z poziomu przeglądarki internetowej, moduł analityczny, mechanizmy optymalizujące wydajność i pracę z dokumentami, odzwierciedlenie struktury organizacyjnej, otwarty interfejs programistyczny (SDK), obsługa różnych formatów danych, platform operacyjnych i baz danych, a także wiele innych.

Dodatkowo, każde wdrożenie Plus BPM może być wsparte doradztwem gospodarczym z zakresu modelowania i optymalizacji procesów.