Plus Mail

Obecnie, najpopularniejszym medium wymiany informacji w przedsiębiorstwach jest poczta elektroniczna. Integracja i umieszczenie wiadomości e-mail w elektronicznym obiegu dokumentów Plus Workflow, sprawia, że dostęp do kluczowych informacji przedsiębiorstwa jest natychmiastowy z poziomu jednego systemu, niezależnie czy informacja zawarta jest w wiadomości elektronicznej, plikach elektronicznych czy na zeskanowanym dokumencie.

Plus @mail jest modułem pozwalającym na automatyczny transfer wybranych wiadomości do systemu Plus Workflow różnymi metodami: z poziomu klienta poczty elektronicznej, z poziomu systemu operacyjnego, z poziomu serwera pocztowego, a także poprzez monitoring wybranej skrzynki pocztowej (np. jan.kowalski@przyklad.pl)

Plus @mail jest wysokowydajnym, konfigurowalnym i uniwersalnym modułem systemu Plus Workflow zapewniającym sprawną wymianę informacji i traktującym pocztę elektroniczną jako kolejne źródło zasilające system Plus Workflow.