Plus Process Editor

Plus Process Editor to narzędzie, które zostało stworzone z myślą o samodzielnym tworzeniu modeli procesów w notacji BPMN przez użytkowników systemu Plus Workflow.

Użytkownik posiada możliwość samodzielnej analizy i obrazowania procesu. Narzędzie pozwala na definiowanie poszczególnych etapów oraz rozmieszczanie standardowych obiektów zgodnych z notacją BPMN oraz technicznym standardem XPDL. Użytkownik jako autor procesu biznesowego decyduje o przebiegu procesu w przedsiębiorstwie, jego wykonawcach, przepływie informacji w procesie oraz integracji z zewnętrznymi systemami. Plus Workflow Editor umożliwia także zaprojektowanie wyglądu poszczególnych etapów – elektronicznych formatek systemu Plus Workflow. W tym celu użytkownik może wybrać poszczególne pozycje formatki z dostępnej biblioteki bądź też dodać nowe. Plus Workflow Editor dynamicznie wprowadza naniesione zmiany, które widoczne są w trybie podglądu zaprojektowanych formularzy, dzięki czemu na bieżąco można kontrolować przyszły wygląd formatek. Modelowanie procesów jest szybkie, łatwe i przyjemne.

W celu zapobiegania popełnianiu błędów system został wyposażony w różnorakie podpowiedzi dla mniej doświadczonych użytkowników. Narzędzie do modelowania procesów automatycznie przeprowadza również walidacje dzięki czemu popełnione błędy logiczne zostają natychmiastowo wykryte. Narzędzie Plus Workflow Editor jest ściśle zintegrowane z systemem Plus Workflow. Użytkownik ma możliwość samodzielnego przesłania swojego modelu procesu do systemu oraz jego przetestowania bądź pracy produktywnej. Po fazie testów istnieje opcja modyfikacji modelu w celu dalszej optymalizacji procesu biznesowego.

Dużą zaletą narzędzia do modelowania procesów jest przyjazny interfejs i prostota. Jego cechą jest intuicyjność, która umożliwia tworzenie modeli procesów każdemu użytkownikowi. Narzędzie modelowania procesów, podobnie jak pozostałe systemy z rodziny Plus Workflow, są dostępne niezależnie od lokalizacji, za pomocą przeglądarki internetowej.