Plus Workflow for Sharepoint

„Plus Workflow for SharePoint” jest modułem integracyjnym pomiędzy systemem zarządzania procesami biznesowymi Plus Workflow a środowiskiem SharePoint. Dzięki takiemu połączeniu możliwa jest obsługa elektronicznego obiegu dokumentów z poziomu interfejsu SharePoint, a więc przeglądanie skrzynki zadań, ich akceptacja a także przeglądanie wybranych zestawień. W tego typu konfiguracji interfejsem dla użytkowników jest SharePoint, natomiast silnikiem Workflow jest rozwiązanie Plus Workflow. Omawiany moduł dostępny jest w trzech wersjach licencyjnych różniących się stopniem integracji: Basic, Standard oraz Enterprise.