Plus Workflow Invatio

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm świadczących usługi księgowe dla swoich klientów oraz biur rachunkowych, firma Suncode, będąca wiodącym dostawcą systemów informatycznych do zarządzania dokumentacją i procesami biznesowymi przygotowała platformę do elektronicznego obiegu dokumentów księgowych (m.in. faktur) Plus Workfow Invatio urzeczywistniając ideę księgowości bez papierów.

Plus Work­flow Invatio to system stworzony specjalnie z myślą o wspieraniu firm oferujących oustourcing księgowo – rachunkowy i ich klientów. Plat­forma zapewnia elektroniczny obieg dokumentów księgowych od mo­mentu ich wprowadzenia, poprzez opis i akceptację aż po zaksięgowanie.

Suncode - Plus Invatio - Schemat

Plus Workflow Invatio to system elektronicznego obiegu dokumentów księgowych dostępny w outsourcingu – umiejscowiony jest na serwerach Suncode w bezpiecznym i niezawodnym centrum przetwarzania danych (model Software as an Service). System Plus Workflow Invatio, podobnie jak pozostałe systemy Plus Workflow, dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej. Zastosowanie takiego rozwiązania eliminuje konieczność instalacji dodatkowego oprogramowania po stronie klienta i po stronie firmy outsourcingowej. Wybierając system Plus Workflow Invatio dostępny w outsourcingu uzyskujemy dodatkowe korzyści finansowe w postaci braku konieczności inwestowania w sprzęt i oprogramowanie oraz braku kosztów związanych z utrzymaniem serwera.

Nowoczesny system umożliwiający sprawny obieg dokumentów księgowych

Wdrożenie platformy elektronicznego obiegu dokumentów księgowych Plus Workflow Invatio niesie za sobą wiele korzyści biznesowych. Należą do nich:

 • duża oszczędność czasu przy wysyłaniu dokumentów do kancelarii – nie istnieje konieczność dostarczania tradycyjnych dokumentów osobiście lub za pomocą kuriera czy poczty tradycyjnej,
 • dostęp do pełnego elektronicznego obiegu dokumentów księgowych w firmie (rejestracja, opis merytoryczny dokumentu, akceptacja i księgowanie) przy minimalnych kosztach,
 • duża terminowość dostarczania dokumentów – spływają one na bieżąco – od momentu ich rejestracji dostępne są już w systemie,
 • obniżenie kosztów operacyjnych firmy poprzez obniżenie pracochłonności realizowanych procesów wewnętrznych,
 • dostęp do systemu niezależnie od lokalizacji pracownika z poziomu przeglądarki internetowej zgodnie z uprawnieniami,
 • analiza obiegu dokumentów firmie dzięki wbudowanym raportom i statystykom,
 • usprawnienie wewnętrznego obiegu dokumentów w firmie,
 • usprawnienie koordynacji przepływu dokumentów,
 • bardziej przyjazny i szybszy opis merytoryczny oraz akceptacja dokumentów dla pracowników firmy,
 • natychmiastowy dostęp do zeskanowanych dokumentów księgowych dzięki ich archiwizacji w elektronicznym repozytorium dokumentów,
 • powiadomienia e-mail o nowych dokumentach i przekroczonych czasach ich opisu i akceptacji,
 • brak konieczności utrzymywania oryginałów dokumentów, gdyż wszystkie są zarchiwizowane elektronicznie wraz z podpiętymi załącznikami oraz dokumentem dekretu księgowego,
 • wysokie standardy bezpieczeństwa i dostępności usługi.

Elektroniczna platforma Plus Workflow Invatio oferująca wsparcie w obiegu dokumentów księgowych dostarczana jest w następującej konfiguracji:

 • elektroniczny obieg dokumentów – rejestracja, skanowanie, opis merytoryczny, akceptacja i księgowanie dokumentu.
 • skanowanie dokumentów – dostępne z poziomu formatki rejestracji dokumentów (www) lub za pomocą dedykowanego produkcyjnego skanera.
 • Elektroniczne archiwum dokumentów-wbudowane repozytorium dokumentów księgowych, załączników oraz metryczek dekretacji.