Workflow Tag

Firma Suncode działa zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku systemów wspierających elektroniczny obieg dokumentów od 10 lat. Na swoim koncie ma przeszło 100 wdrożeń obejmujących systemy klasy BPM. Naszym naczelnym celem jest optymalizacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwach, do którego dążymy poprzez ciągłe poszerzanie

Pracownicy Suncode wzięli udział w szkoleniach finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym i otrzymali certyfikaty. Akademia Nowoczesnego Pracownika to szkolenia prowadzone w formie e-learningowej z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych wspierających efektywność osobistą, zespołu, sprzedaży. Szkolenie obejmowało również podstawy programowania dla nie-programistów. W

Na takie wiadomości czekało wiele przedsiębiorstw. W dniu 19 stycznia 2018 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Od 1 stycznia 2019 r. ulegnie skróceniu okres przechowywania dokumentów z 50

W celu ciągłego rozwoju oferty oraz kompleksowej obsługi klientów, firma Suncode nawiązała współpracę z CUBE Systems, która jest specjalistą w zakresie automatyki przemysłowej. Istotą działalności CUBE Systems jest chęć wyjścia naprzeciw potrzebom Innowacyjnej Gospodarki. Firma działa w obszarach przemysłu, medycyny oraz sztuki w myśl zasady, że w

Rejestracja dokumentów w systemie elektronicznego obiegu dokumentów może zostać usprawniona wykorzystując skanowanie z technologią OCR. Technologia OCR (ang. Optical Character Recognition – Optyczne Rozpoznawanie Znaków) służy do rozpoznawania tekstu w zeskanowanym dokumencie. Zastosowanie technologii OCR pozwala na wyeliminowanie czynności związanych z ręcznym przepisywaniem danych z dokumentów

We wszystkich przedsiębiorstwach terminowość odgrywa kluczową rolę. W związku z tym niezwykle istotną umiejętnością wśród pracowników jest odpowiednie zarządzanie czasem, w celu podniesienia efektywności pracy. Z tego względu niezbędne wydaje się zastosowanie nowoczesnych metod, które wesprą pracowników w tymże trudnym zadaniu i zdejmą z

System Plus Workflow nieustannie się rozwija, pojawia się wiele dodatków i modułów do podstawowej wersji systemu. Niebawem ukaże się moduł Ewidencji Środków Trwałych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, przedsiębiorcy mają obowiązek ewidencjonowania środków trwałych będących własnością firmy. Majątek trwały firmy to wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia