Audyty techniczne i organizacyjne

Suncode świadczy usługi niezależnego audytu różnych obszarów przedsiębiorstwa. W kompetencjach Suncode leżą audytu z obszaru organizacyjnego przedsiębiorstwa jak i technicznego. Na podstawie wyników audytu możliwa jest rzeczowa analiza istniejącej sytuacji i na tej podstawie podjęcie działań usprawniających organizację firmy. Każdy audyt potwierdzony jest stosownym certyfikatem, dokumentacją i wytycznymi usprawnień. Najważniejsze zalety audytów to rzeczowa ocena stanu istniejącego, przeprowadzona przez konsultantów Suncode i pracowników naukowych.

Za najważniejsze cele audytu uznaje się:

 • przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia zmian organizacyjnych (w tym restrukturyzacji)
 • przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia systemu informatycznego
 • rzeczowa ocena stanu istniejącego przedsiębiorstwa
 • potwierdzenie z certyfikatem obecnej sytuacji przedsiębiorstwa w danym obszarze
 • etap w prowadzeniu projektów organizacyjnych i technicznych.

Obecnie w ofercie Suncode znajdują się następujące audyty:

 • audyt procesów biznesowych
 • audyt struktury organizacyjnej
 • audyt kompetencji pracowników z zakresu nowoczesnych koncepcji zarządzania
 • audyt systemu informacyjnego firmy
 • audyt przepływu i archiwizacji dokumentów firmy
 • audyt wdrożonych systemów informatycznych
 • audyt techniczny wybranego oprogramowania
 • audyt systemu CRM
 • audyt prowadzonych przetargów informatycznych