Optymalizacja procesów

Jak potwierdzają badania naukowe, efektywność procesów biznesowych jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na efektywność przedsiębiorstwa. Procesy biznesowe są realizowane w każdym przedsiębiorstwie. Nie w każdym jednak zostały one zidentyfikowane, opisane i zoptymalizowane.

Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie wymaga ich modelowania i optymalizowania. Opracowywanie modeli procesów przedsiębiorstwa jest realizowane głównie przed fazą wdrożenia zmian organizacyjnych (np. reinżynieria, udoskonalenie procesów, wdrożenie SZJ ISO 9000) czy wdrożeniem systemów informatycznych (np. Workflow, ERP).

Opracowanie modeli procesów może być realizowane w formie tradycyjnej (z użyciem kartki papieru) bądź za pomocą specjalistycznych narzędzi informatycznych. Modele procesu mogą zostać odzwierciedlone w różnych zestandaryzowanych notacjach (np. EPC, BPMN, UML) w celu jednakowej interpretacji modelu przez wszystkich jego użytkowników.

Optymalizacja procesów biznesowych z Suncode.pl

Konsultanci Suncode posiadają szerokie i głębokie kompetencje, a także znaczne doświadczenia praktyczne w zakresie modelowania oraz optymalizowania różnego rodzaju procesów biznesowych w organizacjach, a także posługują się wiodącymi narzędziami (np. Aris). Usługa analizy stanu istniejącego w przedsiębiorstwie i modelowania procesów może być świadczona w odniesieniu do wybranych procesów lub w odniesieniu do ogółu procesów wykonywanych w firmie. Modelowanie procesów może zostać przeprowadzone standardową metodyką wykorzystywaną przez Suncode, lub może zostać sprofilowane pod kątem konkretnych potrzeb klienta (np. wdrożenie systemu informatycznego).

Na podstawie opracowanego modelu procesu możliwe jest jego optymalizowanie (które często przebiega równolegle). Model procesu służy również jako podstawa do wdrażania systemów informatycznych klasy Workflow/BPM, DMS czy ERP. Ponadto dzięki modelowi procesu możliwe jest jego ciągłe doskonalenie na podstawie analiz płynących z interpretacji wyników jego wykonania.