Optymalizacja struktury organizacyjnej

Istotą struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa są zależności (relacje) między jednostkami organizacyjnymi Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa jest narzędziem zarządzania i decyduje o skuteczności przedsiębiorstwa. Jest zatem czynnikiem od którego zależy sukces firmy na rynku. Suncode świadczy usługi opracowania, doradztwa i wdrożenia zmian strukturalnych mających na celu optymalizację istniejącej struktury organizacyjnej, a przez to podniesienie efektywności przedsiębiorstwa. Wdrożenie zmian strukturalnych w przedsiębiorstwie (faza realizacji) dokonywane jest w oparciu o opracowaną dokumentację projektową i obejmuje przygotowanie wdrożenia i jego rozruch. Zmiany mogą zostać wprowadzane odcinkowo lub kompleksowo.

Dodatkowo projekt zmian organizacyjnych obejmujących strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa może być połączony z modelowaniem procesów biznesowych realizowanych w tejże strukturze. Do modelowania struktury organizacyjnej i procesów wykorzystywane są najnowocześniejsze narzędzia informatyczne rodziny ARIS Platform.