Skanowanie dokumentów

Suncode w ramach outsourcingu, świadczy usługi przetwarzania dokumentów obejmujące ich przygotowanie, skanowanie, indeksowanie oraz archiwizowanie. Zewnętrzne skanowanie dokumentów jest usługą kompleksową, która może być wykonywana na terenie firmy klienta bądź w centrum przetwarzania dokumentów w Warszawie, Krakowie lub Poznaniu.

W przypadku outsourcingu przetwarzania dokumentów, klienci nie ponoszą wysokich kosztów zakupu urządzeń skanujących (skanerów produkcyjnych), kosztów zatrudnienia odpowiednich zasobów ludzkich, kosztów organizacyjnych (np. opracowania metodyki wdrożeniowej), kosztów licencji (np. licencji systemu skanowania, indeksowania, itp.) oraz kosztów usług programistycznych i konfiguracyjnych (w przypadku gdy należy wykonać integrację z zewnętrznymi bazami danych).

Oferowana usługa spotyka się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorstw, przede wszystkim w przypadkach w których zeskanowane powinny zostać dokumenty historyczne w celu zasilenia systemów archiwizacji czy obiegów dokumentów. Zeskanowane dokumenty mogą zostać również zapisane na płycie CD czy DVD. Elektroniczna postać dokumentów pozwala na ich szybkie wyszukanie i wyświetlenie na ekranie monitora usprawniając najważniejsze procesy biznesowe firmy.