Szkolenia

Szkolenia z zakresu modelowania procesów biznesowych prowadzone są przez specjalistów, z bogatym doświadczeniem wdrożeniowym. Szkolenia umożliwiają poznanie i zrozumienie specyfiki pracy rozumianej jako zespół procesów, jednoczenie powiązanej z modelowaniem procesów. Uczestnicy mają możliwość poznania i zrozumienia charakteru pracy jakim jest modelowanie procesów.

Istotą podejścia procesowego jest postrzeganie działań przedsiębiorstwa poprzez pryzmat realizowanych w nim procesów. W ten sposób możliwe jest zapewnienie efektywnej współpracy i płynności procesów pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi. To właśnie na styku jednostek organizacyjnych występuje najwięcej działań zmniejszających skuteczność i ekonomiczność procesów. Celem takiego podejścia jest zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa poprzez podniesienie efektywności procesów oraz obniżenie ich kosztów.

Udział w tego typu szkoleniach pozwala uczestnikom na poznanie i zrozumienie specyfiki pracy jaką jest modelowanie procesów w analizie systemowej. Uczestnicy mają możliwość uzyskania umiejętności poprawnego dokumentowania decyzji organizacyjnych podejmowanych w przedsiębiorstwach, a ponadto nabycia zdolności identyfikowania procesów gospodarczych i efektywnej ich optymalizacji. Jednocześnie szkolenia dają szansę zapoznania się z zasadami analizowania i dokumentowani a wymagań dla systemów informatycznych.

Szkolenia z zakresu wdrażania nowych koncepcji biznesowych w tym zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie

Innowacyjne organizacje muszą przyciągać utalentowane jednostki”Karaoke Capitalism” J. Ridderstråle, K. Nordström

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu nowych koncepcji biznesowych w przedsiębiorstwie, których stosowanie istotnie przyczynia się do wzrostu wartości firmy na rynku. Uczestnicy mają możliwość poznania narzędzi umożliwiających skuteczne i profesjonalne wdrażania nowych koncepcji biznesowych w przedsiębiorstwie.

Celem tego cyklu szkoleń jest dostarczanie Klientom nowoczesnych i użytecznych rozwiązań związanych z obszarem usprawniania polityki realizowanej w firmie, zarówno w zakresie podejścia do pojawiających się problemów jak również w innowacyjnych metodach ich rozwiązywania. Pragniemy umożliwić budowanie kultury organizacyjnej, która wspiera biznesowy rozwój organizacji, poprzez kształtowanie wiedzy i kompetencji jej pracowników.

Szkolenia realizowane dla Klientów bazują na nowoczesnych i systemowych rozwiązaniach, które dostosowywane są do bieżących i przyszłych potrzeb Klientów. Programy szkoleniowe są doskonalone i uzupełniane na bieżąco o najnowsze koncepcje z zakresu koncepcji biznesowych.

Szkolenia z zakresu systememów rodziny Plus Workflow

Szkolenia użytkowników

Prowadzimy szkolenia docelowych użytkowników systemów z zakresu funkcjonalności. Szkolimy z systemów w trakcie realizacji projektów oraz w ramach dedykowanych programów szkoleniowych.

Szkolenia realizowane są dla pracowników Klienta w terminie i miejscu dla niego dogodnym. Szkolenia są prowadzone w oparciu o autorskie materiały, dokumentację warsztatową przygotowaną wedle zaleceń Klienta oraz przy wykorzystaniu systemów szkoleniowych Suncode.

Szkolenia mają na celu przedstawienie podstawowych funkcji systemu oraz zasad jego użytkowania przez ostatecznego użytkownika.

Użytkownicy uzyskują podstawową wiedzę na temat zasad funkcjonowania systemu, która umożliwia finalnemu odbiorcy skuteczną i efektywną pracę, z pełnym wykorzystaniem możliwości dostępnych dzięki oferowanym systemom.

Szkolenia administratorów

Prowadzimy szkolenia dla administratorów systemów zarządzania procesami biznesowymi, które umożliwiają pozyskanie niezbędnej wiedzy i umiejętności dających możliwość sprawnego administrowania systemami. Szkolenia mają na celu przedstawienie metod i technik zarządzania systemami w sposób skuteczny i efektywny.

Szkolenia realizowane są dla pracowników Klienta w terminie i miejscu dla niego dogodnym. Szkolenia są prowadzone w oparciu o autorskie materiały, dokumentację warsztatową przygotowaną wedle zaleceń Klienta oraz przy wykorzystaniu systemów szkoleniowych Suncode.

Administratorzy uzyskują wiedzę na temat zasad funkcjonowania systemu, która umożliwia finalnemu odbiorcy intuicyjną pracę, z pełnym wykorzystaniem możliwości dostępnych dzięki oferowanym systemom.

Szkolenia operatorów stanowisk skanujących

W ofercie dostępne są również szkolenia dla operatorów stanowisk skanujących. Udział w tego typu szkoleniach pozwala na pozyskanie wiedzy i umiejętności dających możliwość samodzielnej pracy przy stanowisku skanującym. Uczestnicy mają szansę zapoznania się z podstawowymi funkcjonalnościami aplikacji wykorzystywanych na potrzeby skanowania szeregu dokumentacji Klienta.

Szkolenia realizowane są dla pracowników Klienta w terminie i miejscu dla niego dogodnym. Szkolenia są prowadzone w oparciu o autorskie materiały, dokumentację warsztatową przygotowaną wedle zaleceń Klienta oraz przy wykorzystaniu systemów szkoleniowych Suncode.

Szkolenia trenerów wewnętrznych firm

W pakiecie szkoleń dostępne są szklenia dla trenerów wewnętrznych firm. Trenerzy mają możliwość zaznajomienia się z funkcjonowaniem oraz pracą z systemami Rodziny PlusWorkflow.

Szkolenia realizowane są dla trenerów wewnętrznych Klienta w terminie i miejscu dla niego dogodnym. Szkolenia są prowadzone w oparciu o autorskie materiały, dokumentację warsztatową przygotowaną wedle zaleceń Klienta oraz przy wykorzystaniu systemów szkoleniowych Suncode.

Szkolenia mają na celu przedstawienie podstawowych funkcji systemu oraz zasad współpracy z systemami w celu osiągnięcia jak najlepszych korzyści biznesowych

Trenerzy uzyskują wiedzę niezbędną przy realizowaniu potrzeb szkoleniowych z zakresu funkcjonowania oraz użytkowania systemów z Rodziny PlusWorkflow. Ponadto mają możliwość zapoznania się z podstawowymi zasadami funkcjonowania systemu, które umożliwiają finalnym odbiorcom skuteczną i efektywną pracę, z pełnym wykorzystaniem możliwości dostępnych dzięki oferowanym systemom.