Wdrożenia

O sukcesie każdego wdrożenia systemu informatycznego decydują trzy wspomagające się czynniki: ludzie, a w szczególności ich kompetencje (wiedza i umiejętności), wdrażany system informatyczny (jego funkcjonalności, możliwości konfiguracyjne, jakość kodu źródłowego, zakres i stopień komplikacji wdrożenia), a także sprawna metodyka wdrożeniowa. W Suncode metodykę wdrożeniową opracowywało grono ekspertów wewnętrznych oraz zewnętrznych w wyniku czego powstały uniwersalne, sprawdzone i zweryfikowane praktycznie w wielu wdrożeniach metodyki na potrzeby wdrożenia systemów klasy Workflow/BPM, systemów klasy DMS, systemów przetwarzania dokumentów oraz systemów klasy CRM. Trzeba zauważyć, że ramy prowadzenia projektu w każdym przypadku są podobne, ale szczegółowe metodyki prowadzenia wdrożeń są zależne od wdrażanego rozwiązania informatycznego.

W Suncode zespół projektowy prowadzi wdrożenie według metodyki uzależnionej od rodzaju wdrażanego systemu oraz specyfikacji projektu. Nasi konsultanci zakładają następujące cele techniczne projektu wdrożenia systemu: prostota, elastyczność, standaryzacja, optymalizacja kosztów, optymalizacja czasu realizacji oraz odpowiednie wykorzystanie zasobów ludzkich.

Fazy projektu przedstawiają się następująco:

  •  analiza stanu istniejącego oraz analiza wymagań
  •  diagnoza, doradztwo w zakresie zmian procesów oraz propozycje usprawnień
  •  opracowanie założeń i zakresu projektu oraz doprecyzowanie harmonogramu
  •  wdrożenie zmian organizacyjnych oraz instalacja i konfiguracja systemu
  •  testy systemu oraz naniesienie niezbędnych poprawek konfiguracyjnych
  •  szkolenia
  •  weryfikacja i zakończenie projektu

Całość projektu realizowana jest przez zespół Suncode oraz pracowników ze strony przedsiębiorstwa klienta. Wyznaczeni Kierownicy Projektu sterują jego zakresem, terminami, poziomem jakości, kosztami projektu, ryzykiem oraz jego koordynacją.

Wdrożenia prowadzone przez konsultantów Suncode są efektywne, sprawne, a przede wszystkim terminowe. W każdym wdrożeniu konsultanci Suncode dostosowują się elastycznie do indywidualnych potrzeb klientów.

Wdrożenia z Suncode gwarantują sukces co potwierdzają referencje i instalacje – wszystkie zakończone pełnym sukcesem wdrożeniowym.