Wsparcie IT

Usługi wsparcia i serwisu świadczone przez Suncode dotyczą głównie wdrażanych systemów informatycznych, ale także outsourcingu zarządzania systemami czy konsultacji technicznych jak i funkcjonalnych systemów.

Usługi wsparcia realizowane są w ramach obsługi standardowej lub klauzuli SLA. Usługi te cechują się możliwością ustalenia czasów reakcji, a także czasów rozwiązania problemów. Zróżnicowane również mogą być dni, godziny i okresy świadczenia usług.

Suncode posiada w swojej ofercie wsparcie standardowe, rozszerzone oraz 24/7. Usługi te mogą zostać również indywidualnie dostrojone do potrzeb klienta.

W ramach usług wsparcia oferujemy również serwis skanerów dokumentowych świadczony na terenie całego kraju, a także outosurcing przechowywania dokumentów elektronicznych.