Zarządzanie dokumentami

We współczesnym otoczeniu biznesowym, szybka, aktualna i prawdziwa informacja stanowi czynnik decydujący o efektywności przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwach nośnikami informacji są przede wszystkim dokumenty. Stąd też, uporządkowanie i sprawne zarządzanie dokumentami jest niezwykle istotne.

Funkcjonalny system zarządzania dokumentami oferowany przez Suncode, jest kierowany do firm, które pragną zidentyfikować, poddać analizie, a przede wszystkim usprawnić obieg dokumentów realizowany w firmie. W wyniku analizy proponowane są nowe rutyny obiegu dokumentów, nowe wzorce dokumentów, wykaz dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz określane są metody ich archiwizacji. Ponadto, w wyniku analizy przekazywane są wytyczne dotyczące digitalizacji dokumentów.

Tego typu analiza jest również wymagana pod kątem wdrożenia systemu informatycznego do elektronicznego obiegu dokumentów czy systemu do skanowania i elektronicznej archiwizacji dokumentów.